Weersverschijnselen en hun oorzaak

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 8)

«« 144 / 220 »»
[1] (Rafaël:) 'Het 'elektron' is dus, duidelijk gezegd, niets anders dan in de eerste plaats de door druk en wrijving verstoorde rust en vervolgens als tweede de opgewekte activiteit van de ethergeesten. Deze zijn voor een deel zuiver geestelijk en vormen voor een deel ook de natuurlijke licht en levensstof in de lucht van de aarde, in het hele lichaam van de aarde zelf en daardoor ook in alles wat deze draagt en voortbrengt; ze beginnen zich pas op een opvallende manier te uiten, wanneer ze op de eerder beschreven manier beledigd worden.
[2] Wanneer jullie nu twee stukken hout nemen en die krachtig tegen elkaar beginnen te wrijven, dan worden de genoemde geesten, die voor een deel in het hout zelf zitten en voor een deel ook door middel van de omringende lucht het hout omgeven, klaarblijkelijk beledigd, uit hun rust gehaald en daardoor aangezet tot activiteit, die voor hen steeds hetzelfde is; en bij het te krachtig gewreven hout zullen jullie al heel gauw hun aanwezigheid en activiteit kunnen waarnemen, doordat het hout gaat gloeien en tenslotte verbrandt.
[3] Als er echter een behoorlijk groot deel van de ethergeesten actief is geworden, dan worden daardoor ook de tevoren nog rustige geesten mede in beweging gebracht en actief, en door deze activiteit wordt vervolgens het hele stuk hout vernietigd; en als jullie er vervolgens ook niet gewreven hout bijleggen, dan worden de geesten daarvan ook actief en vernietigen het, en hoe meer van zulke geesten een stuk hout bezit -wat bij harshoudend hout het geval is -des te eerder en sneller wordt het vernietigd.
[4] Nu heb ik jullie eens een concreet voorbeeld gegeven van wat het 'elektron' eigenlijk is. Maar laten we nu verder gaan!
[5] Als we twee harde stenen nemen en deze met grote kracht tegen elkaar wrijven, dan zullen jullie daar onmiddellijk een grote hoeveelheid vonken met grote snelheid en levendigheid vanaf zien springen. Wat zijn deze vonken anders dan de in en rondom de stenen aanwezige beledigde en daardoor actief geworden ethergeesten! Metalen, die heel hard zijn en die hard tegen elkaar gewreven worden, zullen jullie hetzelfde verschijnsel laten zien en voelen.
[6] Als twee winden met grote hevigheid op elkaar botsen, wat gemakkelijk kan gebeuren in streken waar hoge en steile rotsgebergten zijn, omdat de wind daar gemakkelijk van de harde wanden afketst en zodoende met grote hevigheid tegen zichzelf begint te woeden, zullen jullie weldra ook een groot aantal vuurverschijnselen waarnemen. Als de hevigheid minder groot is, welnu, dan verloopt dat geleidelijker en dan zullen jullie af en toe daar, waar een hevig op elkaar botsen plaats vond, een bliksem uit de wind zien schieten en hier en daar een wervelwind ontwaren, die met groot gemak één of ook wel meerdere sterke bomen zal ontwortelen. Als echter een dergelijke met zichzelf vechtende wind de grootst mogelijke hevigheid bereikt, op een gunstig punt in een daarvoor geschikte omgeving, dan ontbranden door die activiteit alle daarin aanwezige ethergeesten en dan wordt een wervelwind, zoals zojuist beschreven, tot een alles vernietigende vuurzuil; voor het geweld daarvan moeten dan de machtigste bomen, stevige burchten en zelfs rotsen beven en aan stukken geslagen wijken.
[7] Wat is nu zo'n alles vernielende vuurzuil? Alweer niets anders dan ons 'elektron' ofwel de daadwerkelijke uiting van de in hun rust al te zeer gestoorde ethergeesten. Deze op de hoogste wijze actief geworden ethergeesten trekken vervolgens ook weldra hun gelijken uit de wijde omgeving naar zich toe, zowel van boven als vanuit alle richtingen in de wijde omtrek, die hun in zekere zin te hulp snellen, en zo richten ze gewoonlijk in een bepaalde streek op aarde een zo erge verwoesting aan, dat hun sporen vele jaren daarna, ja af en toe wel gedurende vele eeuwen nog goed waar te nemen en op te merken zijn.
[8] Als er zo'n windgevecht op zee voorkomt, vooral dichtbij de kust, dan wordt door de wervelwind natuurlijk ook het gemakkelijk in beweging te brengen water meegesleept en daardoor ontstaan de zogenaamde waterhozen, waar iedere schipper zich voor dient te hoeden; want als een schip in zo'n waterhoos terecht zou komen, dan zou het reddeloos vernietigd worden. In de hete streken op aarde komen ook dikwijls vuurwervelwinden boven zee voor, waarvoor iedere schipper zich nog meer in acht dient te nemen.
[9] We hebben nu van de verschillende verschijnselen op aarde, die jullie gezien en beleefd hebben, nog eens gezien waardoor ze worden voortgebracht en tot stand gebracht, wat de oorzaak ervan is en wat ze op zichzelf naar waarheid eigenlijk zijn. Maar om jullie verstand nog meer op te helderen willen we deze kwestie nog verder vervolgen en uitzoeken, want het voornaamste grondbeginsel in de leer van de Heer aan alle mensen van deze aarde en ook voor alle geesten en hemelen luidt, voor eeuwig geldend: alleen de zuiverste waarheid in alle dingen kan en zal jullie vrij en levend maken! Maar dergelijke verschijnselen manifesteren zich op deze aarde noodzakelijkerwijs in allerlei vormen en gedaanten en dus ook met allerlei effecten en uitwerkingen en brengen de blinde mensen tot allerlei verkeerde gissingen ten aanzien van de oorzaak en dus ook tot allerlei bijgeloof Daarom is het dan ook zeker een goede zaak dat de mens behalve het kennen en aannemen van de goddelijke wil ook de verschijnselen, die hij op aarde vaak tegenkomt, vanuit het standpunt van de waarheid en niet vanuit duistere menselijke bedenksels kan beoordelen en herkennen.'
«« 144 / 220 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.