De noodzaak voor het versluieren van de herinnering

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 178 / 214 »»
[1] Rafaël zei: 'Luister, mijn vriend, als je echt veel innerlijke aandacht besteed had aan het voorbeeld van de bouw van een grote, stevige burcht, had je mij deze vraag nauwelijks meer hoeven te stellen. Wat gaan de nog niet gebouwde burcht de materialen aan, die daarvoor bestaan hebben? Laat de burcht eerst helemaal afgebouwd worden, dan zullen de daaraan voorafgegane materialen voor de hele burcht wel een goed herkenbare samenhang verkrijgen!
[2] Als jij je van alle vorige toestanden die jouw ziel op veel verschillende niveaus op deze aarde al heeft doorgemaakt, tot aan je huidige toestand heel helder bewust zou worden, zou je daardoor in je denken, oordelen en willen dermate verdeeld en verscheurd raken, dat het onmogelijk voor je zou zijn om de zedelijke eenheid, kracht en sterkte uit de geest van Gods liefde, die nu jouw innerlijk en enig ware leven is en teweegbrengt, op een zodanige manier in je ziel op te nemen, dat zij in en met die geest één wordt.
[3] Als de ziel daar één mee wordt, zal ze bij het beschouwen van zichzelf wel die alles herinnerende helderheid verkrijgen, waaruit ze met een zalig gevoel van dankbaarheid de eindeloze liefde en wijsheid van die ene, grote Bouwmeester heel duidelijk zal herkennen en eeuwig bewonderen; dan zal de mogelijkheid om terug te kijken, die jij nu al verlangt, nuttig voor haar zijn voor het eeuwige leven, terwijl die nu geweldig schadelijk voor je zou zijn
[4] Zelfs nu de Heer beschikt heeft dat de herinnering aan de voorgaande toestanden van de ziel totaal versluierd is, vervallen de mensen nog veel te gemakkelijk en veelvuldig in de dierlijke begeerten en hartstochten die aan de ziel kleven, hoe verborgen ook, en geven zich over aan hun lusten, worden afvallig van God en gedragen zich als de dieren; hoeveel te meer zouden ze zo worden, als de Heer dergelijke herinneringen niet buitengewoon wijs zoveel mogelijk versluierd zou hebben!
[5] Wat begonnen de Israëlieten, die het uitverkoren volk van God waren, niet te mopperen en te razen toen ze in de woestijn hun volle Egyptische vleespotten misten! Het manna uit Gods hemelen smaakte de in Egypte al teveel naar het dierlijke teruggekeerde kinderen van Abraham niet, terwijl door het eten van dat brood hun lichaam meer op zielenniveau en hun ziel meer op geestelijk niveau had kunnen en moeten komen.
[6] Als het Israëlische volk, dat door Mozes uit de harde slavernij van Egypte bevrijd was, bovendien de volle herinnering had bezeten aan de toestanden van het ontstaan en de ontwikkeling van hun ziel -ik zeg je: de woedende vraatzucht van zulke mensen zou erger zijn geworden dan die van alle verscheurende dieren en veel erger dan van jullie zwijnen die, als ze honger krijgen, hun eigen jongen niet ontzien!
[7] Zou er bij zo'n toestand van de mensen ooit wel een geestelijke ontwikkeling en daaropvolgende eenwording met de goddelijke geest denkbaar zijn vanuit het denken, kennen en willen van een zo overbelaste en verbrokkelde ziel?
[8] Uit wat ik je nu overeenkomstig de volle en voor de hand liggende waarheid heb aangetoond zul je wel begrijpen dat het voor een mens, zolang hij op deze aarde nog bezig is één te worden met de goddelijke geest volgens de hem geopenbaarde wil van God en ook vanuit de volle vrijheid van zijn eigen wil en inzicht, zeer schadelijk zou zijn als hij zich alle voorgaande toestanden, waarin zijn ziel zich heeft bevonden, volkomen duidelijk zou kunnen herinneren.
[9] Word jij dus volgens de wil van de Heer, die jij nu goed kent en begrijpt, eerst één met de goddelijke geest in jezelf, word zelf een volmaakte bouwmeester van jezelf volgens de wil van de Heer, dan zul je je weldra heel helder bewust worden waarom de wijze en ter zake kundige bouwer van een grote, stevige burcht zijn voorheen onsamenhangende bouwmateriaal wijselijk zo en zo heeft geordend, van het grootste tot het kleinste, en het naderhand tot een groot, prachtig en eeuwig durend geheel heeft samengevoegd en verbonden.
[10] Maar zolang jij in de genoemde bouwkunst niet zelf door en door ervaren en deskundig bent, heeft het voor jou geen zin om een groot bouwwerk met zo'n kritische blik te bekijken, want het maakt je uiteindelijk in alle opzichten in de war.'
«« 178 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.