Boeken lezen en zoeken

Welkom op de boekenpagina. Hier kunt u lezen en zoeken in verschillende boeken van enkele schrijvers. Vrijwel al deze boeken zijn te bestellen via de boekhandel bij u in de buurt, of via lorber.nl, en wij bevelen u hartelijk aan (denk aan uw ogen!) dit te doen indien u veel leest op deze site.

Lezen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 1)
Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)
Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)
Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)
Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)
Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 6)
Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)
Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 8)
Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)
Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)
Leopold Engel - Leopold Engel: Het Grote Johannes Evangelie (deel 11)
Jacob Boehme - Aurora of morgenrood in opgang

Zoeken
Tekst:   Boek:Hfs:

De zoekmachine is een indexering van alle woorden (van meer dan 3 tekens) uit de boeken die hier on-line te lezen zijn. Voor boeken met verzen kunt u hiermee zoeken naar verzen die overeenkomen met uw zoekopdracht. Voor boeken zonder verzen zijn er steeds een aantal regels samen geplaatst, om zo nuttige zoekresultaten mogelijk te maken. Speciale leestekens worden niet meegenomen; dat betekent dat zoeken naar "beedigd" ook het woord "beëdigd" oplevert. Let goed op de verschillende zoekfuncties! Deze zijn cruciaal om doelgericht te kunnen zoeken. De zoekfuncties zijn:
+ Het woord / de woorden gemarkeerd met + moeten voorkomen in het resultaat.
- Het woord / de woorden gemarkeerd met - mogen absoluut niet voorkomen in het resultaat.
< Maakt een woord minder belangrijk voor de score.
> Maakt een woord belangrijker voor de score.
( ) Deze dienen geplaatst te worden om een groep woorden, zodat je maar 1 operator hoeft te gebruiken. (bv. +(mysql root))
~ De resultaten waarbij woorden gevonden gemarkeerd met een ~ worden veel lager geplaatst. (Lagere relevantie)
* Wildchard
" Een groep woorden die omgeven wordt door " ", wordt in zijn geheel gezocht.
  Voorbeelden:
Zoekterm Resultaat
leven mens eeuwig De regel(s) of het vers bevat een van deze woorden, dus leven OF mens OF eeuwig
+leven +eeuwig -mens De regel(s) of het vers bevat de woorden leven EN eeuwig, maar NIET het woord mens.
reincarnatie incarnatie geincarneerd De regel(s) of het vers bevat een van deze drie deze woorden (reincarnatie OF incarnatie OF geincarneerd)
+geloof +(>liefde <weten) De regel(s) of het vers bevat geloof en liefde, of geloof en weten. Resultaten met geloof en liefde worden hoger in de resultatenlijst gezet dan geloof en weten.
+leven* De regel bevat een woord wat begint met "leven", zoals leven, levende, levenden, levenloos, levensadem enzovoorts.
"het kindschap van God" De regel(s) of het vers bevat deze tekst precies zoals tussen de aanhalingstekens is geschreven.