Boeken lezen en zoeken

Tekst:   Boek:Hfs:

1 resultaten - Pagina 1 van 1

1
[25] Denkt u, dat bij Mij de eerste reden zal gelden, als de tweede zeer bedenkelijk is? Ik zeg u: Daar zal het vooral op neer komen, dat degenen die zo 'Heer, Heer!' tegen Mij roepen, zeker niet door Mij gehoord, gekend en aangenomen worden. Want het verstandelijk geloof zal niemand het eeuwige leven ook maar een stap naderbij brengen: want wie tot Mij wil komen, die moet Mij eerst door de levende liefde in zich opnemen, en zijn eigen liefde tot Mij zal het hem zeggen, dat Ik ben en tot hem zal komen en hem het eeuwige leven zal geven.
Hoofdstuk 10: 'Hij kwam tot Zijn eigendom, en de zijnen namen Hem niet aan' (Joh. 1 : 11). 'Pilatus antwoordde: Wat ik heb geschreven, heb ik geschreven' (Joh. 19: 22) - Jakob Lorber - Bijbelteksten en hun verborgen betekenis
1