Het verstand kan talloze goden creëren.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 1)

«« 69 / 242 »»
[1] Ik zeg: 'Beste vriend, u hoeft zich van al uw voorvaderen niets aan te trekken en nog minder van de goden, die zij vereerden; want uw voorouders zijn reeds lang dood, en hun goden bestaan slechts in de fantasie van dichterlijke mensen. Hun namen en afbeeldingen hebben niets met de realiteit uitstaande. Als u dus dat totaal inhoudsloze geloof in uw goden laat varen, dan stelt dat echt niets voor; want zij kunnen net zo min uw ziel versterken, als dat u uw honger kunt stillen met een afbeelding van voedsel! Daaraan heeft u, zoals reeds gezegd, totaal niets; maar u heeft alles aan de ene zuivere waarheid en het leven in, uit en door deze ene zuivere waarheid!
[2] Want als je uit de leugen leeft, dan is je leven zelf een leugen en kan nooit werkelijkheid worden; als je leven echter gebaseerd is op de waarheid, en is het zelf ook waarheid, dan is alles wat het leven je brengt werkelijk en reëel! Uit de leugen kan niemand de waarheid halen of leren kennen, want de leugen liegt over alles. Alleen degene, die uit de geest der waarheid opnieuw geboren wordt en in zichzelf waarheid, ja zelfs totale waarheid wordt, die ziet zelfs in de leugen wat de waarheid is!
[3] Want wie ziet, dat de leugen een leugen is, die is zelf geheel en al waarheid, omdat hij de leugen weet te onderscheiden; en dat is ook waarheid! Begrijpt u dat?'
[4] De overste zegt: 'Vriend! Wat U zegt is waar en u bent erg wijs! Maar wat, en waar is die grote heerlijke waarheid? Zijn de dingen ook werkelijk zoals wij ze zien, of ziet het oog van de neger ze soms anders? Een vrucht smaakt de ene mens zoet en aangenaam, en dezelfde vrucht smaakt voor een ander bitter en weerzinwekkend! Ook spreken verschillende mensenstammen verschillende talen; welke is daarvan waar en goed?! In het persoonlijke, dat rekening houdt met ieder individu apart, kan veel waars zitten; maar een algemene allesomvattende waarheid kan er volgens mij nooit zijn, -en als er een is, toon mij dan, waar en wat deze is, en waaruit ze bestaat!'
[5] Ik zeg: 'Mijn vriend, kijk, dit is de aloude, u welbekende gordiaanse knoop, die niemand anders dan uw bekende held uit Macedonië kon ontwarren!
[6] Wat u met behulp van uw lichamelijke middelen ziet en voelt is afhankelijk van uw lichaam en haar middelen; het is net zo onbestendig en vergankelijk. Maar iets wat onbestendig en vergankelijk is, kan toch onmogelijk gegevens verschaffen over de altijd voortdurende bestendige en onvergankelijke waarheid?!
[7] Er is slechts één waarheid in de mens en deze grote en heilige E n e is de liefde, en deze liefde is een echt vuur uit God en woont in het hart; nergens anders dan in deze liefde is waarheid, want de liefde is zelf in iedere mens de diepste grond van alle waarheid in en uit God!
[8] Als u de dingen, net als uzelf, waarheidsgetrouw wilt zien en kennen, dan moet u dat doen vanuit deze enige ware diepste grond van uw bestaan; alle andere manieren zijn misleidend, en het hoofd van ieder mens en alle bedenksels die daar ontstaan, behoren bij de bekende gordiaanse knoop, die met bedachtzaamheid niet ontward kan worden.
[9] Alleen met snijdend geweld kan de mens in het eigen hart deze knoop met de geest der liefde doorhakken, waarna hij dan kan beginnen met in het hart te denken, te zien en te herkennen. Pas op deze nieuwe weg komt hij tot de waarheid van zijn en van ieder ander bestaan en leven!
[10] Het hoofd kan talloze goden voor u creëren, maar wat stellen die voor? Ik zeg u, het zijn slechts waardeloze levenloze beelden, die door de onsamenhangende werking van het verstand opgeroepen zijn; in uw hart vindt u echter maar één God, en die is waarachtig, omdat de liefde, waarin u een ware God hebt gevonden, zelf waarheid is.
[11] Als men de waarheid zoekt, dan is die alleen maar in de waarheid te vinden; voor het hoofd is het voldoende als het u de sleutel tot de waarheid levert. Houd daarbij voor ogen dat alles, wat u tot de liefde aanspoort en brengt, een sleutel tot de waarheid kan zijn; laat u dan door zo'n aansporing en door zo'n les leiden en treed binnen in de liefde van uw hart, en u zult de waarheid vinden, die u zal bevrijden van alle bedrog!
«« 69 / 242 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.