De macht van het woord. De reis naar Galilea. Reis naar Kana in Galilea.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 1)

«« 83 / 242 »»
[1] 'De leer zelf moet de waarheid aantonen. Wie in het vervolg niet uit het woord zal leven, zal sterven door het gericht van datzelfde woord dat tot hem gesproken werd en dat hij niet geloofde en vertrouwde.
[2] Want net zoals Ik in Mij de van de Vader uitgaande macht heb, om aan iedereen die een wil heeft, het eeuwige leven al of niet te geven, zo heeft Mijn woord dat ook; want Mijn woord is altijd de almachtige en voor alle eeuwigheid durende uiting van Mijn wil!
[3] Wie dus Mijn woord geheel in zich opneemt en in zijn handel en wandel daar niet van afwijkt, die neemt daardoor Mij Zelf met al Mijn liefde, wijsheid en kracht in zich op en is daardoor een echt Godskind geworden, aan wien de Vader in de hemel niets van wat Hij heeft zal onthouden!
[4] Meer kan de heilige Vader niet doen dan dat Hij Zich in Mij, Zijn Zoon, Zelf lichamelijk openbaart, jullie veroordeelde schepsels herboren doet worden tot geheel vrije goden en jullie op die wijze vrienden en broeders noemt!
[5] Houd steeds voor ogen, Wie Degene is, Die jullie dit nu openbaart en wat je met deze openbaring gegeven wordt, dan zal de materiële wereld je niet meer verontrusten en je zult haar met weinig moeite overwinnen, wat noodzakelijk is, omdat je zonder de wereld geheel overwonnen te hebben, geen kinderen van de Vader in de hemel kunt worden!
[6] Dat wil niet zeggen dat jullie daarom kniesoren en wereldvreemde mensen moet worden, maar jullie moeten wijze gebruikers van de wereld worden!
[7] Zou je diegene niet dwaas noemen, die zo verliefd werd op een bepaald handig werktuig dat hij voor de uitoefening van zijn kunst nodig had, dat hij het helemaal niet voor het beoogde doel wilde gebruiken, maar het alleen maar wellustig aangaapte en in een kast bewaarde, opdat het niet roestig en daardoor lelijker zou worden en hem dan minder genot zou geven bij zijn waardeloze genoegen?!
[8] Voor jullie is de wereld ook een werktuig, waarmee, als je het heel doelbewust gebruikt, buitengewoon veel goeds en heerlijks gemaakt kan worden! Maar nu je Mijn leerlingen bent moeten jullie dit werktuig zó gebruiken, zoals Ik, jullie enige waarachtige Meester, het je nu gedurende drie en een halve dag geleerd heb!
[9] Als je het zó gebruikt, zal dit werktuig jullie het eeuwige leven bezorgen en verzekeren. Als je het echter anders gebruikt, dan wordt dit werktuig als een te scherp mes in de handen van een onmondig kind, dat zich daarmee maar al te gemakkelijk en te snel een dodelijke wond toebrengen zal, die een dokter vrijwel niet meer kan genezen!
[10] Ontvang met deze woorden ook Mijn gehele zegen en deel deze woorden ook mee aan al degenen, die ze nu niet hebben kunnen horen; opdat zich later niemand kan verschuilen achter onwetendheid!
[11] En nu, Mijn kleine groep leerlingen en jullie allen, die vanaf Galiléa en Jeruzalem hierheen meegegaan zijn, maak je klaar voor de reis, en wel naar Galiléa, waar jullie weer kunt gaan zorgen voor het bebouwen van je velden!'
[12] Na deze mededeling sta Ik op, geef de nog wachtende engelen een teken dat zij alleen begrijpen, en allen verdwijnen, behalve die van Jonaël. Ook de zichtbaar geopende poorten der hemelen sluiten zich; maar het huis van Irhaël en Joram met de hele inrichting uit de hemel blijft, net zo als het slot van Jaïruth. Alle aanwezigen die wakker zijn, begeleiden ons tot aan de huispoort. De overste laat het zich echter niet ontnemen om Mij tot aan de grens van het rechtsgebied van de stad te begeleiden en keert vandaar naar Sichar terug.
«« 83 / 242 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.