Afscheid van Irhaël en Joram.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 1)

«« 82 / 242 »»
[1] (Maar na twee dagen ging Hij daar weg en trok naar Galilea. Joh. 4:43) Ik zeg: 'Ik zal jullie nog wel eens in het geheim bezoeken, maar dan moet niet de hele plaats van Mijn aanwezigheid in kennis gesteld worden, want door de grote belastingdruk in Judéa en Galiléa zullen zich hier steeds meer mensen vestigen, omdat dit land het minst onder druk staat en Mijn Jaïruth voor de armen bijna alle belasting betaalt.'
[2] (Want Hij zelf Jezus, getuigde dat een profeet in eigen land niet meetelt. joh. 4:44) Temidden van zoveel streekgenoten heeft een profeet echter weinig waarde, tenzij hij een grijsaard is! Alleen wat een grijsaard zegt is voor de dwazen Gods woord, en de wijsheid van een jonge man houden ze voor een spel van de verhitte fantasie, waar maar een vleugje verstand bij te pas komt. En ook al zijn de wonderen nog zo buitengewoon, men verwijst ze toch zonder uitzondering naar de thans helaas zo veel voorkomende kunsten der magie. De mensen zijn nu zo blind, dat ze het valse niet van het echte kunnen onderscheiden en dus geloven ze maar liever niets meer .
[3] Daarom is het beter, dat een profeet tussen vreemden verkeert; want daar waar men hem niet kent, kan hij nog het beste iets te weeg brengen bij de mensen. En daarom zal Ik, samen met Mijn leerlingen, jullie nu verlaten, maar Ik zal, zoals Ik beloofd heb,jullie binnenkort weer bezoeken.
[4] Ik neem echter de man Matthéus, die hier schrijver bij de tol was, vanwege zijn snelle en leesbare handschrift met Mij mee om Mijn lessen en daden op te schrijven; daarom had Ik graag voor wereldse doeleinden een reispas voor hem!'
[5] De overste zorgt daar meteen voor en bedankt Mij uit het diepst van zijn hart voor alles. Alle overige gasten, opgewekt door het voorbeeld van de overste, doen hetzelfde; maar verscheidene zijn vermoeid door de dagreis, aan de tafels en banken ingeslapen. De wakenden willen hen wakker maken. Ik :zeg echter: 'Laat ze rusten tot het dag is! Ik ga nu liever midden in de nacht in alle stilte weg, dan baart het vertrek niet Zo'n opzien. Blijven jullie allemaal hier tot het dag wordt, en laat niemand met Mij of de Mijnen meegaan, behalve dan in jullie harten.
[6] Mijn Jonaël, zorg ervoor dat Mijn leer hier wortelt en dan als een nieuwe levensboom vele en goede vruchten drage! Ik geef je daarbij door Mijn naam ook een hemelse bovenzinnelijke macht; Iaat je echter door je ijver niet verleiden daarvan een ontijdig en daardoor onwijs gebruik te maken, want dan zou je meer schaden dan helpen! Gedurende enige tijd zal Ik je een engel in je huis geven; van hem zul je de hemelse macht wijs leren gebruiken! Zeg echter tegen geen enkele vreemde dat er een engel uit de hemel in het huis van J onaël woont.
[7] Nu komen ook Irhaël en Joram naar Mij toe; ze hebben tranen in de ogen en kunnen van liefde en dankbaarheid geen woord uitbrengen! Ik zegen ze en zeg: 'Wees getroost! Binnenkort kom Ik weer bij jullie!'
[8] Beiden omvatten echter Mijn voeten, maken ze met hun tranen nat en Joram roept: 'O heilige tijd, haast je en breng de Heer der heerlijkheid voor altijd bij ons in Zijn huis! - O Heer, denk aan ons die U liefhebben uit de volheid van onze harten, en kom gauw en blijf dan altijd bij ons!'
[9] Ik zeg: ' Ja, Ik zal terugkomen, maar, zoals gezegd, heel in 't geheim; want in het vervolg mag nooit Mijn aanwezigheid de reden ervan zijn dat iemand aan Mijn zending van boven, en daarom aan Mijn woord, gelooft'.
«« 82 / 242 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.