Rafaël verklaart de verhoudingen van de planeten tot de zon

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 15 / 244 »»
[1] Toen Rafaël alle genoemde planeten op de beschreven wijze aan de Romeinen had getoond, zei hij verder tegen hen: 'Het is niet voldoende dat jullie nu weten, dat het met deze sterren heel anders gesteld is dan zoals het tot nu toe totaalonjuist in jullie voorstelling bestond. jullie moeten ook heel duidelijk begrijpen in wat voor verhouding alle planeten, die jullie nu hebben gezien, tot de zon staan; dus let nu op!
[2] Ik zal jullie de zon in heel kleine afmeting voor jullie ogen plaatsen. In eerste instantie zien jullie hier een tamelijk grote bol met een manslengte doorsnede, omgeven door een krachtig, wit schijnsel; want deze bol die de zon voorstelt mag niet omgeven zijn met de volle lichtsterkte van de zon, omdat jullie hem dan niet nader zouden kunnen bekijken -laat het jullie dus voldoende zijn te weten dat deze bol de zon voorstelt.
[3] Kijk, het schijnsel, dat deze bol omgeeft, is de eigen atmosfeer van dit hemellichaam, die het aan alle kanten omringt! Bij de echte zon, die als geheel ongeveer duizendmaal duizend keer groter is dan deze aarde, is dit lichtschijnsel heel veel krachtiger. Maar let nu goed op, ik zal dit lichtende omhulsel enkele ogenblikken openen, opdat jullie kunnen zien hoe het eigenlijke vaste zonnelichaam eruit ziet en tevens opmerken dat dit hemellichaam voor nog heel andere doeleinden door de Heer geschapen is dan alleen om de andere hemellichamen te verlichten en te verwarmen! ,
[4] Hierop liepen de drie dichter naar de bol toe, naar de plaats waar hij onthuld was, en bekeken hem met grote aandacht; Rafaël gaf daar uitgebreide en gemakkelijk te begrijpen verklaringen bij* (* De gesteldheid van de zon wordt uitvoerig beschreven in het boek Die naturliche Sonne van Jakob Lorber )
[5] Toen de drie in de korte tijd van nauwelijks een kwartier een geheel juist overzicht van de zon hadden gekregen -van haar inrichting, haar bewoonbaarheid en haar activiteit, invloed en verhouding ten opzichte van de andere planeten, waarvan ze de overeenkomstige inrichting in bepaalde zonnegordels terugvonden -en het ook hadden begrepen, zei Rafaël: 'Let nu buitengewoon goed op; want nu komt voor jullie Romeinen de eigenlijke hoofdzaak! Pas als jullie die begrijpen, zullen jullie ook volledig van het waangeloof bevrijd worden, waardoor jullie denken dat de aarde in het centrum staat en alles -de zon, de maan en alle sterren -om de aarde bewegen en iedere dag hun reis door de zee moeten maken, die naar jullie mening van het ene einde van de hemel tot het andere reikt.
[6] Daar is onze zonnebol, en kijk, ik zal nu eerst alle planeten die jullie kennen in een rechte lijn vanaf de zonnebol in hun juiste proporties en afstand opstellen!'
[7] Daarna zagen de Romeinen eerst Mercurius, daarna Venus, toen de aarde en één voor één de overige planeten, allemaal in de juiste proporties en juiste afstand, en ze moesten natuurlijk een aardig eindje langs de vlakke oever van het meer wandelen, voor ze bij Saturnus kwamen. Bovendien merkten ze op een nog veel grotere afstand twee op planeten lijkende lichtpunten op, en ze vroegen Rafaël wat die te betekenen hadden.
[8] Rafaël zei: 'Ik heb jullie toch al direct in het begin gezegd dat er behalve de planeten die jullie bij name kennen nog enkele zijn. Maar die zijn voor Jullie nu nog niet van belang; in latere tijden zullen ze door bepaalde wijze mensen ook nog wel ontdekt en nader beschreven worden.
[9] Tussen Mars en Jupiter zien jullie ook nog een groot aantallichtpunten die op planeten lijken. Ook die zijn voor jullie nu nog niet van belang; mettertijd zullen ook die en vele andere door die wijze mensen ontdekt en nauwkeuriger beschreven worden. Als jullie daar later ook meer over willen weten, spreek er dan over met de leerlingen van de Heer; want zij zijn ingewijd in alle geheimen van de zichtbare sterrenhemel. Ook in Kis bij de grote tolwachter Kisjonah, die nu hier aanwezig is, zullen jullie gemakkelijk een Griek vinden met de naam Philopold, die nu ook hier is en evenals enkele hooggeplaatste Romeinen zelfs in Rome in al die dingen ingewijd is; van hem kunnen jullie veel leren.
[10] Maar we zullen dat nu laten rusten en weer terugkeren naar onze zonnebol, opdat ik jullie nog de bewegingen van de verschillende planeten rond de zon laat zien!
[11] N u keerden de drie met Rafaël weer terug naar de zonnebol.
[12] Rafaël plaatste hem zo hoog in de lucht, dat alle planeten er omheen konden cirkelen; hij was te midden van alle planeten nog wel zichtbaar, en de planeten cirkelden er omheen in de juiste verhoudingen, alhoewel in korte tijd. Rafaël deelde echter de korte tijd van een uur zo goed in, dat bijvoorbeeld Saturnus slechts een uur nodig had voor zijn volledige omlooptijd en dat alle dichterbij staande planeten zich in evenredige, mathematisch nauwkeurige kortere tijdsspannen bewogen, evenals de manen rond de planeten waar ze bij hoorden. Dat gaf voor de Romeinen een buitengewoon verbazingwekkend schouwspel, en te meer omdat Rafaël hun al die bewegingen grondig en heel begrijpelijk verklaarde.
[13] Toen Saturnus na een uur weer op de plaats kwam waar hij begonnen was te bewegen, liet Rafaël alles weer verdwijnen en zei: 'Nu hebben we de voorbeelden niet meer nodig, aangezien ze hun goede dienst voor jullie hebben gedaan! Als jullie deze zaak nu vanuit de ware grondslag begrijpen en ook inzien dat het alleen maar zo en niet anders kan zijn, zullen we nu weer naar het huis van de rechtschapen Ebal terugkeren!'
[14] Daar waren de Romeinen mee tevreden en liepen nu vol blijdschap met Rafaël naar het huis van Ebal, waar ze ons allemaal opgewekt aan tafel bij het avondmaal aantroffen.
[15] Het eerste wat ze deden was dat ze Mij bedankten voor alles wat ze in zo'n korte tijd door die wonderbaarlijke jongeman hadden geleerd.
[16] Ik zei tegen hen: 'Komen jullie nu bij ons zitten, en eet en drink en versterk je -daarna zullen we weer met elkaar spreken!'
[17] Dat deden de drie ook direct en verkwikten zich nu met vissen, brood en wijn.
«« 15 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.