De historie van de basaltstad en haar omgeving

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 158 / 244 »»
[1] Toen hij tenslotte ook wilde beweren dat de heuvel waar wij op stonden de berg Nebo was, waar Mozes' aardse leven beëindigd werd, zei Ik tegen hem: 'Vriend, nu ga je toch wat te ver met je kennis van deze streek; want de omgeving van de berg Nebo, van waaruit men ook de nevelige omgeving van Jericho helemaal kan overzien, ligt nog een kleine dagreis verder naar het zuiden. Maar aangezien je zo goed thuis bent in deze omgeving, kun je Mij misschien zeggen wie de bouwer van deze zwarte basaltstad is waar jij woont! Weet je hoe die heet?'
[2] De waard zei: 'Heer en Meester, in de geschiedenis ben ik slecht thuis; maar als ik mij niet vergis hebben de Gadieten deze stad gebouwd! Want men zegt dat vanaf daar verder naar het noorden het land aan de stam Gad heeft toebehoord, en verder naar het zuiden, samen met een gedeelte van het gelukkige Arabië tot aan de rivier de Eufraat moet alles aan de stam Ruben hebben toebehoord. De grenzen van deze twee landen schijnen in de boze tijd van de koningen echter sterk te zijn verschoven, en tegenwoordig weet men niet meer precies tot hoe ver de stam Ruben en tot hoe ver de stam Gad het land in bezit had. Wij houden deze stad van ons nog voor een werk van die stam.'
[3] Ik zei: 'Mijn beste vriend, dan heb je je bijna duizend jaar vergist, want de bouwer van deze stad alsook van nog verscheidene andere steden was Edon, die nog vóór Abraham leefde en die deze stukken land bezat, met nog een aanzienlijk deel van het gelukkige Arabië tot aan de Eufraat en samen met een groot gedeelte van het huidige Syrië tot ver voorbij Damascus; derhalve is deze stad, samen met verschillende andere steden, door Edon en zijn nakomelingen gebouwd en is daarom niet veel jonger in jaren dan Babylon.
[4] Kijk, Mijn beste, wij staan nu op de heuvel waar Abraham en Edon stonden, terwijl ze God in het geloof van hun hart een offer brachten en de grenzen van hun landen vaststelden. Alles in westelijke richting behoorde, zover het oog reikt, aan Abraham, en het land in oostelijke richting tot aan de Eufraat behoorde aan Edon en zijn nakomelingen, die zich later voor het grootste deel met de nakomelingen van Abraham hebben verenigd. Kijk, nu weet je wie de bouwer van deze zwarte steden was, die zo stevig gebouwd zijn dat men ze over meer dan duizend jaar gerekend vanaf nu de alles vernietigende tand des tijds niet echt duidelijk zal aanzien.
[5] De bevolking zal echter in de loop der tijd sterk afnemen en zeer arm zijn; want nu is het land nog vruchtbaar, maar dan zal het een woestijn Worden, en armelijke herdersvolken zullen er alleen in de natte wintertijd schaars voer voor hun magere kudden aantreffen en niet te kieskeurig zijn om een tijdlang nu eens in de ene, dan weer in een andere van deze vele steden te wonen.
[6] En toch zal deze nu al zeer woeste streek tot aan de Eufraat weer groen worden en dan een gezegende plek zijn om te wonen voor de mensen die in Mijn naam van goede wil zijn!'
[7] Daarop zei de waard: 'Ja, Heer en Meester! Eenzelfde voorspelling heb ik ook bij de profeet Jesaja gelezen! Maar wanneer zal die tijd komen? Daarover staat niets bij de profeet! Kunt U, o Heer en Meester, mij een preciezere tijd aangeven?'
[8] Ik zei: 'Het jaar, de dag en het uur niet - want dat is afhankelijk van het doen en laten van de mensen, namelijk wanneer ze zich weer van hun wereldse koningen zullen losmaken en zich net als in de tijd van Mozes en de richters onder Mijn heerschappij scharen; maar toch zeg Ik je met zekerheid, dat er tot dan toe niet veel meer dan tweeduizend jaar zullen verstrijken.
[9] Maar in het nu nog zeer woeste werelddeel, dat jullie Europa noemen en waarvan de volkeren nu over jullie heersen, zal die gelukkige toestand eerder optreden; want in dit oude werelddeel zijn nog een groot aantal -welteverstaan - zeer harde stenen, die niet zo snel en gemakkelijk in vruchtbaar land zijn te veranderen. Die harde stenen komen echter overeen met de even harde harten van de mensen, die eveneens moeilijk in vruchtbare akkers voor het opnemen van Mijn woord veranderd kunnen worden.
[10] Ik zeg je: eerder dan een tiende deel van de mensen van dit oude grote werelddeel zich in de volle zegen van Mijn leer zal bevinden, zal het slechtste deel van Europa in Mijn leer gezegender zijn dan in dit oude werelddeel het kleinste en beste deel; want er zal nog veel vuur nodig zijn voordat de zeer vele mensen van dit werelddeel de invloed van de stralen van Mijn levenszon ondergaan die hen tot het eeuwige leven zullen verwarmen.'
[11] De waard zei: 'O Heer, dan ziet het er voor ons nog heel treurig uit! Daarom heeft de profeet natuurlijk niets met zekerheid kunnen aangeven over de tijd dat die gelukkige toestand terugkeert?'
[12] Ik zei: 'Ja, ja, Mijn beste vriend, kijk, daar in het zeer verre oosten gaat de zon veel eerder op dan in het veraf gelegen westen; daarom wordt het daar, waar de zon veel vroeger opgaat, ook veel eerder nacht, en die blijft dan zo lang tot de zon weer opgaat. Dat is een voor jou begrijpelijk, slechts natuurlijk beeld -maar daarachter gaat ook het geestelijke schuil.
[13] In Mij is de geestelijke zon voor jullie ook het eerst en het vroegst opgegaan; maar daarom zal ze voor jullie ook het eerste ondergaan. Als ze echter weer opgaat, zal ze voor jullie niet vanuit het westen opgaan, maar opnieuw vanuit een zeer ver hier vandaan gelegen oosten; want bij Mij gebeurt alles in een bepaalde orde, en er gebeurt niets in strijd met die orde, materieel noch geestelijk.
[14] Nu begrijp je deze dingen nog niet, maar weldra zal de tijd komen datje ze zult begrijpen.'
«« 158 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.