Over het werken van krachten

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 171 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'Heb je in je leven wel eens een werkende kracht gezien?
[2] Je zegt: ' Absoluut niet! Krachten ziet en voelt men wel altijd werken maar ze zelf zien, dat is nog niemand gelukt. Wij zien wel dat grote stormen en orkanen groot geweld uitoefenen -maar waaruit de kracht en dat geweld bestaan, dat weten we niet. En ook moet een bepaalde kracht ons mensen aan de bodem van de aarde ketenen, anders zouden we ons immers wel vrij in de lucht kunnen verheffen wanneer we maar zouden willen -wat echter niet het geval is, zoals de dagelijkse ervaring ons leert. Deze kracht werkt aan één stuk door; maar geen menselijk oog heeft ooit gezien hoe die eruit ziet en hoe die werkt.'
[3] Goed; nu vraag Ik je verder of je al eens een drager hebt gezien die het licht van de zon naar deze aarde brengt! Of heb je de band al gezien, waarmee de hemellichamen zodanig met elkaar zijn verbonden, dat ze voortdurend op dezelfde afstand rond hun grotere hemellichamen moeten bewegen? Of heb je al eens die krachten gezien, die zowel in planten als in dieren werken en allerlei dingen voortbrengen?
[4] Kijk, dat zijn voor jou allemaal wereldvreemde dingen, louter vragen die jij naas jouw rechtsfilosofie allang aan jezelf had kunnen stellen, en waarop je misschien wel een veel verstandiger antwoord zou hebben gekregen dan op jouw filosofische, kritische rechtvaardigheidsspitsvondigheden!
[5] Welnu, om uiteenlopende redenen kan geen enkele nog zo kunstig geconstrueerde levensmachine voor een eeuwige bestaansduur worden geschapen; want het scheppen van zulke duurzame materiële levensmachines zou voor de Schepper betekenen: Zichzelf in oneindig veel delen verdelen, geleidelijk aan zwakker worden en Zichzelf onbekwaam maken om verder te scheppen!
[6] Als Hij echter een levensmachine schept met als enig doel dat een vonk van Zijn oerleven zich daarin sterker en steviger maakt om tot een eigen godgelijke vrijheid en zelfstandigheid te komen, daarna de levensmachine aflegt en zich door de liefde en wijsheid daarin volkomen verenigt, dan gaat daardoor niet alleen niets van het oerscheppende fundamentele leven verloren, maar de Schepper en het schepsel winnen daardoor oneindig veel, wat voor jou nu natuurlijk niet te begrijpen is.
[7] Wanneer je echter in jouw ziel in de ware geest Gods wedergeboren zult zijn, zal het je duidelijk worden hoe de Liefde Gods door de liefde van Haar kinderen voor Haar steeds machtiger in Zichzelf wordt, evenals de Liefde Gods in de kinderen.
[8] God was van eeuwigheid een zuivere en volmaakte geest en kan daarom niets anders willen dan dat mettertijd al Zijn schepselen langs de door de Schepper voorziene wegen weer datgene worden wat Hijzelf is - alleen met het verschil dat zij, voordat ze in zekere zin tot materieel bestaan werden geroepen, niets anders waren dan enkel grote gedachten en ideeën van de Schepper. Die heeft Hij toen met de macht van Zijn wil in de loop van zeer lange tijden in zekere zin op zichzelf bestaand buiten Zichzelf geplaatst en hun een omhulsel gegeven, waarbinnen zij zichzelf geleidelijk aan steeds meer moesten beschouwen en leren kennen en door Mijn hen toch nog altijd doordringende kracht hun zin voor zelfstandigheid en vrijheid in zichzelf moesten laten ontkiemen.
[9] Vriend, als die kiem niet ook in jou zou bestaan - waar jij als uiterlijk zintuiglijk georiënteerd mens weliswaar niets van weet -zou jij de Schepper jouw verwijten niet hebben gemaakt; want alleen de onverwoestbare levenszin in jou heeft je, onbewust voor jezelf, daartoe aangezet, en Ik ben Voornamelijk ter wille van jou naar deze streek gekomen, om je in woord en daad te tonen hoe ver en laag je nog achter de pijler van leven en licht staat! En nu hebben we voorlopig genoeg woorden over en weer gebruikt, en we zullen ter wille van jou ook tot enkele feitelijkheden overgaan.'
«« 171 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.