De voornaamste redenen voor de verscheidenheid in de schepping op aarde

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 20 / 244 »»
[1] Ik zei: 'Mijn vriend, in natuurlijk, werelds opzicht heb je natuurlijk helemaal gelijk, en er zou weinig tegenin te brengen zijn; maar op het vlak van de ziel en de geest, dat jou tot nu toe nog volkomen onbekend is, zou je iets van Mij verlangen wat helemaal tegen iedere orde op deze aarde in zou gaan.
[2] Kijk, op een hemellichaam waar de mensen de bestemming hebben om wat hun ziel en hun geest betreft volmaakte kinderen Gods te worden, moet alles juist zo ingericht zijn als het op deze aarde ingericht is!
[3] Jouw oog en je verstand zien weliswaar niets anders dan gericht, vervolging, roof, moord, dood, ontbinding en vergankelijkheid; maar het is niet zoals jij je die dingen voorstelt, maar heel anders.
[4] Ten eerste is de traagheid, die een onvermijdelijk gerichtsaanhangsel van de lichamelijke materie is, de grootste vijand van de ziel, die steeds wakkerder en actiever moet worden -want alleen daardoor kan ze volledig gelijk worden aan de geest Gods in haar en zodoende aan God gelijk worden -en hoe warmer de landen zijn waar de mensen hun woningen hebben gebouwd, des te meer worden ze door deze belangrijkste vijand van de ziel bedreigd.
[5] Als er in zulke landen niet allerlei dieren waren die lastig zijn voor de mens, en als hij niet voor de voeding van zijn lichaam hoefde te zorgen, dan zou hij ook niet zorgen voor de ontwikkeling van de krachten van zijn ziel. Hij zou weldra lijken op een zeepoliep of op de wortels van een boom, die niets anders hoeven te doen dan door de mechanische en organische inrichting de bij hen passende voeding uit het water, de aarde en de lucht naar zich toe te zuigen.
[6] Kijk, dat is de voornaamste reden waarom er voor de mens op deze aarde allerlei dingen zijn geschapen, die hem tot uiteenlopende activiteit opwekken -eerst wat zijn lichaam, en daarna ook wat zijn ziel betreft, wat de hoofdzaak is!
[7] Wat de tweede reden aangaat, die kan iedere denker gemakkelijk zelf ontdekken. Stel je de aarde eens voor als een helemaal eenvormige, grote wereldbol! Op de uitgestrekte bodem ervan zouden alleen maar geheel gelijke beken, meren en zeeën voorkomen, geen bergen, geen andere dieren dan schapen, geen vogels behalve kippen, en geen andere waterdieren dan alleen een overal precies gelijke soort vissen; op dezelfde manier zou er op de aardbodem maar één soort gras groeien als voedsel voor de schapen, en slechts één soort vruchten om de mensen en kippen te voeden, verder ook maar één soort fruitboom en één soort boom om een eenvoudige woonhut van te kunnen bouwen, en zo zou er ook maar één overal gelijke soort steen bestaan alsook maar één soort metaal, waar de mensen het meest eenvoudige gereedschap voor hun huishouden van zouden kunnen maken.
[8] Zeg nu zelf, hoever de mensen zouden kunnen komen met het ontwikkelen van hun voorstellingen, ideeën en fantasieën!
[9] Hoe buitengewoon schraal het eruit zou zien met het inzicht en verstand, die hoger en zuiverder moeten worden, hoef ik je niet nader uit de doeken te doen. Maar Ik maak je opmerkzaam op de zeer geringe staat van ontwikkeling van de ziel en de geest van op aarde levende mensen die in gebieden wonen waar in de wijde omtrek geen bergen zijn, waar alleen hier en daar wat eenvormig gras op de bodem groeit, en verder wat schrale en verkommerde struiken aan de oevers van een paar onaanzienlijke beken en op poelen lijkende meren.
[10] Jij kent dergelijke streken wel. Hoe is het bij de bewoners van die gebieden echter gesteld met de cultuur van de geest? Kijk, ze zijn voor het grootste deel helemaal verwilderd! En waarom? Omdat ze door gebrek aan een zo groot mogelijke verscheidenheid van de hen omringende dingen en schepselen, die noodzakelijk is voor de hogere ontwikkeling van de ziel, niet tot enige ontwikkeling van hun voorstellingen, ideeën en de voor de ontwikkeling van inzicht en verstand vruchtbare fantasie kunnen komen.
[11] Kijk daarentegen eens naar mensen, wier land rijkelijk met alle denkbare verscheidenheid is toegerust. Je zult ontdekken dat ze ontwikkeld zijn, zij het niet op het vlak van het diepste innerlijke leven van ziel en geest, dan toch op het vlak van het uiterlijke verstand, het inzicht en de fantasie; en dat moet er bij een mens toch zijn, als hij wil overgaan naar een hogere ontwikkeling van het innerlijke leven van ziel en geest! Want als je vanwege het prachtige uitzicht een berg wilt beklimmen, moet er ten eerste wel een berg zijn, en als die er is, dan moetje bij het beklimmen geen genoegen nemen met de halve hoogte van de berg -hoewel die ook al een heel wijds uitzicht biedt -maar daarenboven de moeite nemen om ook de hoogste toppen te beklimmen, om van daaruit van het volle uitzicht te genieten.
[12] Zo moeten ook de mensen, wier inzicht, verstand en fantasie eenmaal ruimschoots ontwikkeld zijn, geen genoegen nemen met deze halve hoogte van het leven, maar zich inspannen om de volle hoogte ervan te bereiken.
[13] Wat Ik je daarmee wil zeggen, zul je wel begrijpen. En dat is de tweede reden waarom God deze aarde met zo'n grote verscheidenheid aan dingen, schepselen en verschijnselen heeft uitgerust, waarvan jij met al je Alexandrijnse ontwikkeling tot nu toe nauwelijks nog het eerste haaltje van de kleine alfa * (* De 'alfa' is de eerste letter van het Griekse alfabet.) kent.'
«« 20 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.