Een vraag over de verre toekomst

Jakob Lorber - Over de drempel van de dood

«« 15 / 15
[1] 12 januari 1842
[2] Wat er later met de 'verdoemden' ná het 'terugbrengen van alle dingen' zal gebeuren, is niemand toegestaan te weten. Dat weet ook geen engel, zelfs de hoogste voor het licht geschapen geest niet. Alleen de Godheid van de Eeuwige Vader in Haar heiligheid voorziet de lotgevallen van alle schepselen door alle eeuwigheden der eeuwigheden -en iedereen die overeenkom­stig de heilige wil van God in deze uiterst geheimzinnige zaak verlicht wordt, ziet dat pas in komende tijden.
«« 15 / 15
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.