Voorbereiding van, en uitnodiging tot het feestelijk banket door Cyrenius. Inwijdingsrede tot het feest door het Kindje. Uitnodiging van de armen en hun deelname aan de feestmaaltijd. Ook voor de leeuwen een maaltijd

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 141 / 302 »»
[1] Inmiddels was nu ook de maal­tijd klaargekomen en waren de ta­fels gedekt.
[2] De dienaren kwamen dit Cy­renius melden.
[3] Om alles eerst te inspecteren ging Cyrenius met hen mee. Hij bevond alles in de beste orde en ging dus naar zijn gezelschap toe om hen uit te nodigen: hij leidde hen naar de grote zijzaal.
[4] Toen Jozef daar binnentrad was hij uitermate verbaasd zich hier in deze zaal te kunnen wanen in een kleine tempel van Salomon te Jeruzalem!
[5] Deze opzet was een idee ge­weest van Maronius Pilla, die - als voormalige stadhouder van Jeru­zalem - uiteraard heel goed wist hoe die tempel er van buiten en van binnen uitzag!
[6] Hoogst erkentelijk voor de­ze zeer bijzondere attentie, zei Jozef: 'Wel broeder Cyrenius Quirinus, voor dit feest had je werkelijk niets beters kunnen be­denken!
[7] Ik gevoel me nu als ware ik op het voorbereidingsfeest te Je­ruzalem; het enige dat nog man­keert, is het Allerheiligste! Als ook dat er nog zou zijn, dan zou deze tempel werkelijk compleet zijn geweest!
[8] Wel is zelfs de voorhang aan­wezig, maar daarachter mis ik de Verbondsark. ,
[9] Cyrenius gaf hem ten antwoord: 'Broeder, ik heb gedacht: jij brengt zelf Het Allerheiligste immers al mee, moet het er dan óók nog kunstmatig zijn?'
[10] Hierdoor uit zijn vervoe­ring teruggeroepen, dacht Jozef nu zelf ook aan het Kindje en Maria.
[11] Op dit moment nu riep het Kindje Cyrenius bij Zich en (ter­wijl daarbij de engelen op hun knieën vielen) zei Het:
[12] 'Cyrenius, je hebt heel wat gedaan om de heiligste man op aarde een plezier te doen, maar aan een ding heb je niet gedacht.
[13] Je geeft vandaag een groots, ja een heerlijk banket.
[14] Het beste en edelste uit drie werelddelen is hier bijeen ge­bracht.
[15] En daar heb je werkelijk goed aan gedaan, want aan géén ander huis waar ter wereld ook, is door eeuwigheid en oneindigheid heen een eer ten deel gevallen, als die welke nu aan jouw huis toe­valt!
[16] Want je staat nu voor De­gene, voor Wie alle hemelse machten hun aangezicht bedek­ken!
[17] Jozef heeft je alreeds ge­zegd, dat het Allerheiligste in de­ze tempel nog leeg is,
[18] en dat is ook zo, maar het hoeft zo niet te zijn!
[19] Stuur je knechten de straat op, en Iaat hen armen en blinden, lammen en kreupelen en allen die gebrek lijden hierheen brengen!
[20] En laat dan voor al dezen in het nagebootste Allerheiligste nog een tafel dekken, waaraan zij feestelijk bediend moeten worden en Mijn dienaren zullen ze bedie­nen!
[21] Dan zal ook het Allerhei­ligste tot Leven komen, en dat zal het Allerheiligste beter voorstel­len, dan de nu verlaten Verbonds­ark te Jeruzalem!
[22] Maar ook moet je nog voor drie geitebokken gaan zorgen: die moet je dan de leeuwen te eten geven, zodat ook die zich kunnen voeden. ,
[23] Cyrenius kuste het Kindje nu hartelijk en volgde Diens raad dadelijk op.
[24] Binnen een uur tijds was nu dat model voor het' Allerheiligste' gevuld met de armen van de straat, en hadden ook de leeuwen hun kostje gekregen.
«« 141 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.