Hardloopwedstrijd tussen Jezus en Cyrenius. Hoe ook Cyrenius het tot meesterschap brengt. Over volleerdheid in de levenskunst

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 191 / 302 »»
[1] Toen het Kindje met Cyrenius en diens acht kinderen buiten in de vrije natuur was, zei Het tegen Cyrenius:
[2] 'Kijk, daarginds staat een boom; hoever kan dat zijn van hieraf?'
[3] Cyrenius sprak: 'Ik schat het zeker wel op tweehonderd passen van hier!'
[4] Het Kindje zei: 'Laten we dan eens een wedstrijdje houden om uit te maken, wie van ons de vlugste voeten heeft.
[5] Cyrenius zei lachend: 'Maar Heer, met natuurlijke krachten zult U zeker het laatst bij de boom zijn!'
[6] Maar het Kindje zei: 'Dat zal de uitslag dan moeten bewijzen; laten we het maar eens proberen!'
[7] Nu liepen die twee hardlo­pers wat ze konden, en het Kindje was toch het eerst bij de boom. ..
[8] Bijna volledig buiten adem zei Cyrenius, toen ook hij bij de boom was aangekomen:
[9] 'Heer, ik heb het wel gewe­ten, dat U niet op natuurlijke wij­ze lopen zoudt, en dat U dus wel het eerst aan het doel zoudt zijn!
[10] U wordt immers door on­zichtbare krachten gedragen, ter­wijl ik slechts gedragen word door mijn trage benen!'
[11] Maar het Kindje antwoord­de: 'Nee Cyrenius, je hebt je weer eens vergist; jouw voeten worden immers net als de Mijne door on­zichtbare krachten bewogen!
[12] Het verschil bestaat slechts hierin, dat Ik al meester over die krachten ben, en jij nog maar een leerling!
[13] Als jij je krachten goed zoudt oefenen, dan zou jij ze ook kunnen gebruiken als de meester!
[14] Laten we nu eens terugren­nen en dan zien, wie het eerst op het erf voor het huis aankomt!'
[15] Vlug bukte Cyrenius zich nu, tilde het Kindje van de grond, en rende met Hem naar het erf, waar hij dus verreweg als eerste aankwam.
[16] Daar aangekomen lachte het Kindje: 'Was dat even leuk!
[17] Jij hebt het in enen tot meesterschap gebracht! Je zag de Meester, nam Hem op, en werd daardoor zelf tot kampioen!
[18] Maar nu moet je daaruit ook nog leren: Voortaan zal er niemand meer op eigen kracht tot meesterschap kunnen komen!
[19] Men zal de Meester moeten opnemen om aldus door de Mees­ter, Die men heeft "opgenomen", zelf tot volmaaktheid te komen!
[20] Het maakt weinig uit, wie het hardste lopen kan. Niettemin moet iedereen zijn best doen om het door Mij aangegeven doel zo vlug mogelijk, ja als eerste te be­reiken!
[21] Wie zijn levensloop op ei­gen kracht wil doen, die zal als laatste aankomen!
[22] Maar wie doet zoals jij zo­juist tijdens de tweede wedloop deed, die zal­ net als jij -zijn doel als eerste bereiken!
[23] Maar laten we nu een ander spelletje gaan doen en ons echt kinderlijk vermaken!'
«« 191 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.