Ernstig woord van Jezus tegen Maria. Droevige voorspelling over de verachting in de wereld jegens de Heer en Zijn volgelingen

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 201 / 302 »»
[1] Onder degenen, die werden af­gewezen bevonden zich echter ook Maria, Eudokia en Jacob.
[2] Toen Maria desondanks toch naar binnen ging, volgden Eudokia en Jacob haar .
[3] Maria bukte zich naar het Kindje en zei:
[4] 'Luister Jij eens, Kindje: nu doe Je wel heel erg lelijk!
[5] Als Je mij nu al de deur wijst, wat zal Je mij dan niet gaan aandoen als Je eenmaal een man geworden bent!?
[6] Zo lelijk mag Je tegen mij, die Je met grote angst en veel pijn onder het hart gedragen heb, niet zijn!'
[7] Maar nu keek het Kindje Maria op Zijn allerliefste wijze ernstig aan en zei:
[8] 'Hoe komt u erbij Mij Uw Kindje te noemen?! Bent u dan vergeten wat de engel tegen u ge­zegd heeft?!
[9] Hoe moest u ook weer Dat­gene, Wat uit u geboren zou wor­den, noemen?
[10] Dit heeft de engel gezegd: 'En Wat uit u zal geboren worden zal Gods Zoon, Zoon van de Al­lerhoogste heten!'
[11] Als dit dus juist is en niet anders, hoe kunt u Mij dan alsnog uw zoontje noemen?
[12] Als Ik echt uw zoon zou zijn, dan zoudt u zich ook meer met Mij bezighouden dan met Tullia!
[13] Omdat Ik niet uw zoontje ben, ligt Tullia u nader aan het hart dan Ik!
[14] Als ik een tijdje buiten speel, en dan weer de deur inkom, komt niemand Mij met een hart vol vurige liefde tegemoet!
[15] Ik ben allang wat het dage­lijks brood is voor knechten en meiden geworden, en niemand verwelkomt Mij met open armen!
[16] Maar als er de eerste de beste kletsmadam uit de stad hierheen komt, dan wordt die wel met alle eerbetoon ontvangen!
[17] Precies zo gaat het nu weer met die domme Tullia, die van Mij het leven terugkreeg!
[18] Maar voor Mij, de Schenker van het leven hebben jullie nau­welijks aandacht!
[19] Zegt U nu zelf of dat juist is!?
[20] Ben Ik dan soms niet meer dan de eerste de beste stadsklets­tante en niet meer dan deze Tul­lia?!
[21] O, gij allen, die Mij eens als knechten zult navolgen, verheugt u! Want zoals het Mij nu vergaat, zo zal het u eveneens vergaan!
[22] Uw beschermers zullen u in een hoekje zetten -zodra ze be­zoek ontvangen van hun klets­broers en -zusters!' Deze woorden drongen diep door in het hart van Maria en zij trok het zich erg aan.
«« 201 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.