Koude vis met olie en citroensap. Over de Mozaïsche voedings­leer. Nieuwtestamentische voedingsleer: 'De Heer is de beste kok!'

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 216 / 302 »»
[1] Vervolgens gingen ze weer alle­maal naar binnen en, omdat het Kindje dat wilde, aan tafel.
[2] Van de voorname gasten had namelijk nog niemand ook maar het geringste gegeten; en de drie grote vissen lagen er nog bij­na geheel onaangeroerd.
[3] Maar doordat er tijdens dat zoeken naar het Kindje meerdere uren waren verstreken, en de dag al in de avond overging,
[4] waren de vissen uiteraard koud geworden, in welke toestand zij door de joden meestal niet ge­geten mogen worden.
[5] Maar zolang de zon niet was ondergegaan, mochten ze nog wel gegeten worden, mits ze eerst weer boven het vuur verwarmd werden.
[6] Jozef riep derhalve vlug zijn vier koks en gaf opdracht de vis­sen opnieuw te bakken.
[7] Maar het Kindje zei: ' Jozef, laat dat nu maar; van nu af aan mogen vissen ook koud genuttigd worden, mits ze maar eerst ge­roosterd zijn.
[8] In plaats van opnieuw roos­teren, moet u citroenen laten brengen en wat fijne spijsolie:
[9] Op die wijze zullen die vis­sen beslist beter smaken, dan wanneer ze opnieuw gebakken worden!'
[10] Dadelijk volgde Jozef deze raad van het Kindje op: hij liet een flinke mand citroenen brengen en een forse kan verse olie.
[11] Alle gasten waren be­nieuwd hoe deze nieuwe kost zou smaken.
[12] Cyrenius was de eerste, die een flink stuk vis nam, er olie op­deed en het sap van een citroen.
[13] Na geproefd te hebben, was hij vollof over de aldus toebe­reide vis.
[14] Op grond van deze ervaring van de landvoogd tastten nu ook de andere gasten toe: en het ge­recht smaakte allen zo goed, dat zij er nauwelijks over uitgepraat kwamen.
[15] En toen nu ook Jozef zelf een niet onbeduidende proef had genomen, zei hij:
[16] ' Als Mozes ooit een zo toe­bereide vis zou hebben genoten, zou hij vast en zeker ook dit gerecht in zijn voedingsleer heb­ben opgenomen.
[17] Maar hij zal in de keuken wel niet zo goed thuis zijn geweest als Jij, mijn lief Jezuskind!'
[18] Nu glimlachte het Kindje heel hartelijk, en op bijzonder vriendelijke toon zei Het:
[19] 'Lieve vader Jozef, dat zit hem hierin:
[20] Ten tijde van Mozes in de woestijn luidde het devies: De honger is de beste kok, en het volk zou tot zijn schade dikwijls uit honger rauw vlees hebben ge­geten;
[21] Mozes moest dus wel dit eetvoorschrift geven; daarom moesten dus toen die spijzen vers en warm gegeten worden!
[22] Maar nu is het devies, en dat zal het altijd blijven: De Heer is de beste kok! En dus kan men ook van koude vis met citroen en olie genieten.
[23] En wel hierdoor: koude, mits goed gebraden vis verkeert in een toestand, die lijkt op die, waarin de heidenen verkeren; het citroensap gelijkt op de kracht uit Mij, die hen moet samentrekken en verenigen; en de olie is te vergelijken met Mijn tot hen gerichte woorden. Kun je nu begrijpen, waarom die vis beter smaakt?' ... Hierdoor werd iedereen tot tra­nen toe bewogen en men was ui­terst verbaasd over de wijsheid van het Kindje.
«« 216 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.