Een middel tegen de insectenplaag. Een melkoorlog. Een komeet

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 221 / 302 »»
[1] Na deze rechtzetting tegenover Jonatha en de andere aanwezigen, zei Jozef:
[2] 'Vrienden, het is een mooie avond; wat zouden jullie ervan zeggen om voor het slapen gaan eerst nog een uurtje naar buiten te gaan?!
[3] Hier in deze kamers is het nu wel heel erg zwoel;
[4] en als men bij zo'n hitte naar bed gaat, dan kan men noch sla­pen, noch rusten!'
[5] En het Kindje sprak: 'Jozef, die mening ben Ik ook toegedaan; er zouden buiten alleen niet zo­veel hinderlijke insecten moeten rond zoemen, dan zou het 's avonds nog veel aangenamer zijn buiten!'
[6] Jozef antwoordde: 'Ja, mijn Leven daar zeg je wat!
[7] Was er maar een middel om -uiteraard niet in strijd met Jouw orde -voor goed van die kleine lastige gasten verlost te wor­den. ..dat zou bijzonder wense­lijk zijn!'
[8] Nu antwoordde het Kindje: 'O, maar zo'n middel zal niet moeilijk te vinden zijn!
[9] Je neemt gewoon een scho­tel warme koemelk, en die zet je dan buiten, je zult eens zien hoe die vele duizenden lastpakjes bij die schotel zullen rondhangen. .. en ons met rust laten!'
[10] Onmiddellijk gaf Jozef dus zijn zoons opdracht een schotel warme koemelk buiten neer te zetten.
[11] Jozefs zonen deden direct wat Jozef hun had gezegd.
[12] En nauwelijks stond de schotel warme melk buiten, of je kon in de flauwe avondscheme­ring al gauw een enorme zwerm van allerlei stekende insekten er­ boven waarnemen.
[13] Iedereen was blij verwon­derd over deze uitvinding, waar­door miljoenen steekvliegen en muggen op één punt samen­schoolden en daar letterlijk een ware melkoorlog uitvochten.
[14] Cyrenius zei: 'Wat is dat een eenvoudige en doeltreffende maatregel!
[15] Een schotel warme melk, de moeite nauwelijks waard, be­vrijdt ons van die lastige insecten­ plaag!
[16] Nou maar, dat moeten we ook in Tyrus onmiddellijk in prak­tijk brengen!
[17] Want ook daar maken mil­joenen van die diertjes het de mensen 's avonds lastig. ,
[18] Het Kindje sprak: 'Het is wel een goed middel, maar je kunt het niet overal met succes aan­wenden;
[19] de omstandigheden zijn na­melijk niet overal gelijk,
[20] en omstandigheden zoals we hier hebben, kun je beslist ner­gens anders verwachten!
[21] Daarom werkt dit middel slechts hier zo voortreffelijk! Maar waar de omstandigheden anders zijn, daar zal dit middel minder goed werken.
[22] Als jullie nu je blik eens omhoog richten wilt, zul je een komeet ontdekken!' ...Cyrenius richtte nu zijn blik omhoog en ontdekte al gauw een grote ko­meet.
«« 221 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.