Aanschouwelijk onderricht over het wezen van kometen aan de hand van de melkschotel als voorbeeld

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 223 / 302 »»
[1] Jonatha, die altijd naar de die­pere achtergrond van alles zocht, bij gelegenheden als deze, begaf zich nu naar Jozef en zei:
[2] 'Broeder, hier heb je nu weer zo'n geval, waarin de Heer ons -zoals laatst bij die maans­verduistering -uit de droom zou kunnen helpen!
[3] Denk je dat Hij, als wij Hem daarom zouden vragen, een ver­klaring zou willen geven?'
[4] Jozef antwoordde: 'Beste broeder Jonatha, daarvoor zou je de proef op de som moeten ne­men!
[5] Wie vast op de Heer ver­trouwt, die heeft op goede grond gebouwd!
[6] Het Kindje zit daar op schoot bij Maria; ga naar Hem toe en vraag het Hem,
[7] dan zul je wel merken, wat voor een antwoord je op je vraag zult krijgen!'
[8] Door dit antwoord van Jozef bemoedigd, ging Jonatha dadelijk vol liefde en deemoed naar het Kindje toe en wilde juist zijn vraag stellen;
[9] maar het Kindje was Jonatha voor en zei:
[10] ' Jonatha, Ik weet at wat je wilt, maar dat is niets voor jou!
[11] Ga maar naar het huis en haal daar een kleine fakkel,
[12] steek die aan en ga ermee naar de schotel melk, die daar is neergezet voor de steekmuggen en vliegen.
[13] Ik voorspel je dat je daar dan ook een komeet zult zien, met oernatuur!'
[14] Jonatha deed onmiddellijk wat het Kindje hem had aangera­den.
[15] Toen hij nu met de bran­dende fakkel in de buurt kwam van de melkschotel, waarboven miljoenen muggen en vliegen rond gonsden,
[16] ontdekte hij inderdaad een vele meters lange, matglanzende sliert, die natuurlijk uit de vlie­gende insecten bestond. ..
[17] en de melkschotel vormde de kop ervan.
[18] Dit verschijnsel werd nu ook door vele andere personen waargenomen.
[19] En de gelijkenis tussen de­ze kunstmatig veroorzaakte ver­schijning en die van de komeet aan de hemel verbaasde allen.
[20] Jonatha ging naar het Kind­je toe en vroeg Hem, hoe hij dat op moest vatten.
[21] Het Kindje' antwoordde: 'Voorlopig precies zoals je het ziet! Niet iedereen mag namelijk weten wat daar voor een geheim achter steekt.
[22] Je moet je dus voorlopig hier maar mee tevreden stellen; morgen is er weer een dag!'
«« 223 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.