Het Kindje neemt de zieken een vertrouwensproeve af en geneest een aan jicht lijdend meisje

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 274 / 302 »»
[1] Na dit onderhoud liep het Kind­je opgewekt in de kamer rond en vroeg de zieken, die allerlei ge­breken hadden, wat hen mankeer­de en hoe zij dat hadden opge­lopen.
[2] De zieken zeiden echter: 'Wel, pittig jochie, dat hebben we de dokter al verteld, die ons daar­voor zal behandelen.
[3] Om nu ten overstaan van gasten te gaan bekennen welke zonden aan onze lichamelijke ge­breken ten grondslag liggen, dat zou onwelvoegelijk zijn.
[4] Ga dus maar naar de arts, dan zal die je wel vertellen wat er is, als dat voor jou geen kwaad kan tenminste!'
[5] Nu moest het Kindje lachen en Het zei tegen de zieken:
[6] 'Zouden jullie de oorzaken van jullie gebreken ook dan niet willen vertellen, als Ik jullie met zekerheid zou kunnen helpen?'
[7] Nu zeiden de zieken: 'O ja, dan wel:
[8] maar voor het zover is, zul je nog veel moeten Ieren! Er zal nog heel wat tijd verlopen voordat jij arts zult zijn!'
[9] 'Niks hoor,' zei het Kindje, 'Ik ben allang volleerd arts, Ik heb het zelfs zo ver gebracht, dat Ik kan genezen van het ene ogenblik op het andere!
[10] En ik bezweer jullie dat hij, die zich van jullie als eerste aan Mij zal toevertrouwen, ook als eerste, en wel onmiddellijk zal worden genezen!'
[11] Nu was daar ook een meisje van twaalf jaar, dat aan jicht leed, en dat plezier in het Kindje had. Het zei tegen Hem:
[12] 'Kom dan maar eens hier­heen, jij kleine dokter; ik wil mij best door jou laten genezen!'
[13] Nu liep het Kindje naar het meisje toe en zei tegen haar:
[14] 'Omdat jij Mij het eerst hebt geroepen, zul jij de eerste zijn, die gezond wordt.
[15] Ik ken namelijk de oorzaak van jouw ziekte, die gezocht moet worden bij degenen die jou heb­ben verwekt;
[16] maar jij bent vrij van zon­den, en daarom zeg Ik je:
[17] Sta op en loop, en gedenk Mijner!
[18] Maar je mag tegen nie­mand zeggen dat Ik je heb gene­zen!'
[19] En ziet, het twaalfjarige meisje werd op datzelfde ogenblik gezond; het stond op en bewoog zich vrij en zelfstandig in het rond.
[20] Toen nu de andere zieken dit zagen, wilden ook zij genezen worden.
[21] Maar het Kind je kwam niet aan hun bedden, omdat zij het eerder niet hadden gewild.
«« 274 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.