IJlboden brengen een vreselijke boodschap. Bloeddorstige eis van de heidense priesters. Cyrenius in tweestrijd. De goede raad van het Kindje

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 67 / 302 »»
[1] Zo ging er een uur vrij rustig voorbij en ze waren nu niet meer al te bezorgd over het geraas en de woeste windstoten van de storm
[2] Maar na verloop van een uur arriveerden er bij Jozefs huis ijl­boden, die het volgende vertel­den:
[3] 'Hoge Machthebber, er ge­beuren ongehoorde dingen:
[4] De aarde spuwt vuur op meerdere plaatsen;
[5] die vuurzuilen worden door de vliegende orkaan overal heen ­gedreven; ze vernietigen alles wat op hun weg komt!
[6] Tegen hun ontzettend ge­weld is niets bestand.
[7] Volgens de priesters zijn alle goden tezamen in woede uitge­barsten en willen zij ons vernieti­gen!
[8] En dat is ook zo, want je kunt het gebrul van Cerberus dui­delijk horen, en de wraakgodin­nen dansen overal in 't rond.
[9] Vulcanus heeft zijn schoor­stenen op het aardoppervlak ge­richt; zijn machtige Cyclopen ver­nielen moedwillig zowel huizen als bergen.
[10] Ook Neptunus heeft al zijn krachten gebundeld.
[11] Hij doet de zeeën als ber­gen oprijzen en wil ons zo alle­maal verdrinken!
[12] Als er nu niet onmiddellijk grote mensenoffers aan de vrese­lijk vertoornde goden worden ge­bracht, zal het met ons allen ge­daan zijn!
[13] De priesters hebben dan ook duizend jonge mannen en duizend meisjes aangewezen om als zoenoffer te dienen; daarom zijn wij in allerijl naar U afge­vaardigd om daartoe Uw fiat te vragen.
[14] Cyrenius schrok van dit be­richt zo verschrikkelijk, dat hij niet wist wat te beginnen.
[15] Zich vierkant tegen deze eis van de priesters verzetten durf­de hij niet om politieke redenen.
[16] Maar nog veel moeilijker was het voor hem dit offer goed t~, keuren dan om die priesters tegen te spreken.
[17] Hi j wendde zich dus tot het Kindje, dat zojuist was wakker ge­worden, om Het om uitkomst te vragen in deze zo uiterst moeilijke aangelegenheid.
[18] Het Kindje zei: 'Wees be­daard. Over een minuut zal de storm gaan liggen. En zij, die mensen wilden slachten, zijn niet meer! Blijf dus maar kalm, mijn Cyrenius!'
«« 67 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.