Bezichtiging van de stad na de storm. Goede uitwerking van de orkaan. Cyrenius wil zijn zwaard weggooien. Het Kindje over zwaard en herdersstaf

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 75 / 302 »»
[1] Het gehele gezelschap, door de drie priesters gevolgd, begaf zich nu snel van de executieplaats naar het stadscentrum.
[2] Op het grote plein gekomen, troffen zij daar de machtige puin­hoop aan van de grote tempel en een nog grotere van het priester­paleis!
[3] Cyrenius bracht beide handen naar zijn hoofd en zei op luide toon:
[4] 'Wat een vreselijke verande­ring! Ja, zoiets kan alleen de kracht van een godheid uitwer­ken!
[5] En daar is niet eens veel tijd voor nodig; een wenk van de Al­machtige volstaat om heel de aardbol in stof te veranderen!
[6] Mensenlief, hoe kunnen jul­lie nu toch vechten tegen Hem, Die de elementen slechts hoeft te bevelen om ze aan Zijn wenken te doen gehoorzamen?!
[7] Zouden jullie dan soms rechter willen zijn daar waar Gods Almacht gebiedt? Of heersen, daar waar zelfs de kleinste wenk van de eeuwige Heerser dat kan verijdelen ?
[8] Neen, neen, een dwaas ben ik dat ik nog steeds een zwaard draag, als had ik werkelijk enige macht!
[9] Weg dus jij, ellendig werk­tuig; hier op die puinhoop is de beste plek voor jou! Mijn echte zwaard moet Jij zijn, Jij, dien je moeder op haar arm draagt!'
[10] Op ditzelfde moment deed Cyrenius zijn zwaard met sier­koppel af, en wilde het vervolgens met een forse zwaai op de puin­hoop slingeren.
[11] Maar het Kindje op Maria's arm aan zijn zijde, zei op gezag­hebbende toon:
[12] 'Cyrenius, Iáát dat! Want wie het zwaard draagt zoals jij dat doet, die draagt het met het volste recht!
[13] Hij, die het zwaard ge­bruikt als een wapen, die moet het wegwerpen,
[14] maar wie het als herdersstaf bezigt, die moet het houden, want dat is de Wil van Hem, aan Wien hemel en aarde moeten gehoorza­men!
[15] Jij bent een echte herder voor hen, die in het boek van jouw zwaard geschreven zijn.
[16] Doe dat passende erete­ken dus maar weer om, zodat het volk ook kan zien, dat je voor hen een herder bent!
[17] Als je kudde alleen uit lam­meren bestond, dan zou je geen staf nodig hebben!
[18] Maar er zijn heel wat bok­ken in je kudde! Liever nog zou Ik je er een staf bijgeven, dan dat Ik die ene van je zou willen afnemen!
[19] Zeker, het is waar, dat er ­buiten God -geen macht bestaat, maar als God je macht verleent, dan moet je beslist niet zomaar weggooien wat God heeft be­paald.
[20] Deze woorden brachten Cyrenius ertoe zijn zwaard on­middellijk weer aan te gespen, terwijl hij inmiddels het Kindje voortdurend in stilte aanbad.
[21] De drie priesters op hun beurt waren totaal verbijsterd over de Wijsheid van dit Kindje!
«« 75 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.