Het ochtendmaal. Jozefs vraag over wettelijke wasvoorschriften. De drie priesters hebben bezwaren tegen Jozefs aanwijzingen. Het kindje dwingt hen tot gehoorzaamheid. Gewichtige vraag van de priesters. Jozef in verlegenheid.

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 90 / 302 »»
[1] Dat ontbijt was vlug klaar, want het bestond uitsluitend uit een schaal vers opgeklopte melk met honing, tijm en brood.
[2] Maria zette het zelf op tafel en riep toen Jozef en de vijf jon­gens, als ook de drie priesters dat ze zouden komen ontbijten.
[3] Jozef kwam al gauw aan met het Kindje op zijn arm; hij reikte Dat aan Maria over en ging zitten.
[4] Nu zette hij weer voor de Heer zijn loflied in en na afloop daarvan vroeg Jozef zoals dat ge­bruikelijk was, of iedereen zich had gewassen.
[5] Maria, de vijf jongens en het Kindje zeiden: ' Ja, wij zijn alle­maal heel goed gewassen.
[6] Jozef zei tot hen: 'Ga dan maar eten; maar hoe staat het met jullie drieën? Hebben jullie je ook gewassen?
[7] Maar de drie priesters zei­den: 'Het is bij ons geen gewoonte zich 's morgens met water te was­sen, alleen 's avonds.
[8] 's Morgens zalven we ons met olie om niet te veel last te hebben van de hitte.
[9] Nu zei Jozef: 'Dat is allemaal best, en als ik bij jullie thuis te gast was, zou ik net zo doen, als jullie!
[10] Maar nu zijn jullie bij mij thuis, dus hebben jullie daarmee rekening te houden, te meer om­dat dat beter is dan jullie gewoon­te!'
[11] De priesters vroegen echter om clementie.
[12] En Jozef neigde er al toe hen ervan vrij te stellen.
[13] Maar nu mengde het Kindje zich erin en zei: 'Voorwaar, als zij zich niet wassen met water voor­dat zij aan de maaltijd deelnemen waar Ik aan deelneem, dan zal el­ke hap in hun maag tot steen wor­den!'
[14] Deze woorden deden de drie priesters hun eigen ritueel onmiddellijk vergeten, ze vroegen om water en wasten zich.
[15] Daarna nodigde jozef hen " opnieuw om aan tafel plaats te nemen.
[16] De priesters waren echter zo bang geworden voor het Kind­je, dat ze voor de eer bedankten.
[17] Maar nu zei het Kindje weer: ' Als jullie nu weigert om aan te zitten en met ons het nu gezegende ontbijt te gebruiken zullen jullie sterven! ,
[18] Terstond gingen de pries­ters nu mee aan tafel en vervuld van grote heimelijke eerbied voor het Kindje aten zij mee.
[19] Nadat de maaltijd gebruikt was stond Jozef op en staande dankte hij God.
[20] Daarop vroegen de pries­ters hem: 'Welke God dankt U nu? Dit Kind is immers de eerste echte God? Waarom dankt U dan nog een Andere?'
[21] Jozef werd door deze vraag zeer verrast; hij wist er geen ant­woord op!
[22] Maar het Kindje zei: ' Jozef, zit er maar niet nodeloos over in, want wat die drie daar zeiden, dat zal ook nog uitkomen! Maar daar hoef je je nu geen zorgen over te maken! Want je bidt immers toch tot één God en Vader!'
«« 90 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.