Veelzijdige uitwerking van deze leerrede. Huiselijk leven van de H. Familie. De blinde bedelares en haar droom. Genezing van een blinde vrouw door het badwater van het Kindje

Jakob Lorber - De jeugd van Jezus

«« 93 / 302 »»
[1] Nadat de drie priesters aldus blijk hadden gegeven van hun diepste hoogachting, trokken zij zich op hun kamer terug en bleven daar tot het einde van de dag.
[2] Ook met elkaar spraken zij niet; ieder van hen dacht na over de woorden, die het Kindje zo wonderbaarlijk had gesproken.
[3] Jozef bracht God hartelijk dank in zijn hart, vooral voor de mateloos grote genade dat hij tot pleegvader van de Zoon Gods was geroepen.
[4] Nadat hij, samen met Maria en zijn zonen God in gebed ge­loofd en geëerd had, en nadat Maria het Kindje had verzorgd, kreeg Jacob het Kindje weer van Maria over, opdat Jozef zijn ge­scheurde mantel door Maria kon laten herstellen.
[5] Vervolgens ging hij met zijn vier andere zonen opnieuw naar de akker om die verder in orde te brengen.
[6] Maria maakte ondertussen de meubels en het verdere in­terieur in orde, opdat ook dat ge­reed zou zijn om de gasten te kun­nen ontvangen, die immers be­loofd hadden om die namiddag te zullen terugkomen.
[7] Toen ze daarmee klaar was, overtuigde zij zich ervan dat het Kindje niets te kort kwam.
[8] Maar het Kindje maakte duidelijk dat Het aan de borst wil­de en vervolgens ook nog in bad, en dat dan in fris helder water.
[9] Maria gaf onmiddellijk ge­volg aan deze wensen, en nadat zij het Kind je had gebaad, kwam er een blinde vrouw de kamer bin­nen, die zich tegenover Maria he­vig beklaagde over haar ellende.
[10] Maria antwoordde de blin­de vrouw: ' Ja, ja, ik zie dat u er inderdaad ellendig aan toe bent, maar hoe zou ik u kunnen hel­pen?'
[11] Nu sprak de vrouw: 'Luis­ ter: vannacht heb ik heel vreemd gedroomd.
[12] Zo zag ik, dat U een Kindje had, dat machtig straalde en dat dat kindje bij U wilde drinken en wilde baden.
[13] Het badje was van helder koud water, maar, toen U het Kind je erin had gebaad werd dat water vol van lichtende sterretjes!
[14] Toen herinnerde ik mij weer dat ik blind ben, en ik was dus verbaasd, dat ik dat allemaal had kunnen zien.
[15] Bovendien had U nog iets tegen mij gezegd, namelijk: 'Bes­te vrouw, neem dit water en was er je ogen mee..., dan word je weer ziende!'
[16] Toen ik echter dadelijk het water wilde aannemen om er mijn ogen mee te wassen, toen werd ik wakker ...en nu ben ik nog steeds blind!
[17] Vanmorgen heeft er echter iemand tegen mij gezegd: Ga naar buiten en zoek! Dan zul je die vrouwen dat kind ontmoeten. Je zult alleen in dat huis binnen kun­nen gaan.
[18] En nu heb ik dan hier het doel van mijn zorg en mijn angst bereikt!'
[19] Nu reikte Maria de blinde vrouw het badwater aan; deze waste er zich het gezicht mee en terstond werd ze ziende.
[20] De vrouw werd als uitzinnig van dankbare vreugde; ze wilde dit wonder onmiddellijk in heel Ostracine gaan uitbazuinen, maar dit verbood Maria de vrouw met de grootste nadruk!
«« 93 / 302 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.