Laatste antwoord van Jezus

Jakob Lorber - Brieven van Jezus en Abgarus

«« 14 / 15 »»
[1] Luister, geliefde zoon en broeder Abgarus, wat Ge Mij bericht hebt is allemaal juist. Desniettegenstaande moet dit alles echter toch met Mij gebeuren, omdat anders nooit een mens het eeuwige leven zou kunnen verwerven, hetgeen Gij nu weliswaar niet kunt inzien, maar zeer binnenkort zult Ge dat wel kunnen, zij het ook dan als een groot geheim.
[2] Ge moet dus Uw voorgenomen en Mij zo allervriendelijkst aangeboden demarches om Mij te rechtvaardigen vooralsnog niet ondernemen. Immers daar, waar de Eeuwige Macht van de Vader heerst, Die in Mij is en waarvan Ik als mens ben uitgegaan, zou zoiets maar weinig kunnen uitwerken!
[3] Het Kruis, waaraan Ik zal worden vastgenageld, mag je niet afschrikken! Want juist dat Kruis moet voor alle komende tijden de basis worden en tevens de toegangspoort voor het Godsrijk!
[4] Slechts gedurende drie dagen zal Ik dood zijn naar het lichaam, maar op de derde dag zal Ik als eeuwige Overwinnaar van de dood en van de hel weer opstaan uit de dood: Mijn almachtige Gerechtigheid zal dan alle boosdoeners treffen.
[5] Voor degenen echter, die in Mijn hart zijn geborgen zal Ik de hemelpoort wijd openen, zo dat zij het zelf kunnen zien!
[6] Als Ge dus over een paar dagen zult zien dat de zon wordt verduisterd, dan moet Ge bedenken dat Ik, Uw grootste Vriend en Broeder, aan het Kruis zal zijn gestorven! Ge moet daar dus niet van schrikken, want dat moet allemaal zó gebeuren, en er zal aan de Mijnen geen haar worden gekrenkt.
[7] Op hetzelfde moment waarop Ik zal verrijzen, zult Gij daarvan een teken ontvangen, waaruit Ge onmiddellijk zult weten dat Ik ben opgestaan!
[8] Mijn liefde, Mijn genade, Mijn zegen zijn met je, geliefde broeder Abgarus! –Amen
«« 14 / 15 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.