Eigenhandig geschreven antwoord van Jezus in het Grieks(terwijl de andere brieven in het Hebreeuws waren gesteld)

Jakob Lorber - Brieven van Jezus en Abgarus

«« 8 / 15 »»
[1] Beminde zoon en broeder Abgarus! Van hetgeen Ge schrijft met betrekking tot Uw zoon, daarvan ben Ik inderdaad volledig op de hoogte. Het is voor Mij dan ook een grote voldoening, dat zijn wereldse einde zo móói is geweest, maar vooral, dat zijn aankomst in Mijn Rijk een nog véél mooiere was.
[2] 2 Niettemin is het juist, dat Ge omwille van hem verdriet hebt. Want weet je, er zijn helaas maar weinig goede mensen op de wereld. En dus verdienen degenen, die zo goed zijn als Uw zoon het wel dat zij een beetje betreurd worden!
[3] 3 Ook Ikzelf wijdde Uw zoon nog een kostelijke traan bij zijn verscheiden! En zo is het gehele heelal ooit ontstaan uit een traan uit Mijn Ogen! En zo zal ook aan de nieuwe hemel gestalte worden gegeven.
[4] 4 Goede tranen zijn in de hemel van heel grote waarde, dat zeg Ik U! Met deze kostelijke juwelen wordt de hemel namelijk door de eeuwen heen opgeluisterd! Daarentegen worden de grondvesten van de hel verstevigd door tranen van haat, van nijd en van toorn.
[5] 5 Het mag U dus gerust tot troost strekken, als Ge moet treuren om wie goed waren! Ge moogt deze droefheid dan ook nog best een tijdje koesteren, totdat Ge zult moeten treuren om Mij, maar ook dat slechts voor korte tijd, want daarna zal mijn leerling U van alle verdriet komen verlossen.
[6] 6 Maar wees voortaan ook heel barmhartig, dan zult Ge ook zelf grote barmhartigheid ondervinden! En vergeet de armen niet! Zij zijn allemaal broers van Mij! Wat Ge voor hen doet, dat doet Ge voor Mij; Ik zal het U honderdvoudig vergelden!
[7] 7 Zoek het Grote dat is Mijn Rijk -dan zal het kleine -van déze wereld -tegelijk je deel worden! Maar als je het kleine zoekt, dan zou het kunnen gebeuren, dat je het GROTE niet waardig wordt bevonden.
[8] 8 Zo zit er [in jouw gevangenis] een misdadiger opgesloten, die volgens jouw -overigens wijze -wetten de dood heeft verdiend... Maar Ik zeg je: Liefde en Barmhartigheid zijn van hoger waarde dan wijsheid en gerechtigheid! Behandel hem dus naar de regels van die liefde en barmhartigheid, dan zal je eens bij Mij zijn, en bij Hem Die in Mij is, en van Wien Ik als mens, net als jij ben uitgegaan! Amen.
[9] 9 Eigenhandig door Mij geschreven te Kapérnaum, en per Uw bode verzonden.
«« 8 / 15 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.