Gods hulp en de zorgen van de mens

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 1)

«« 160 / 187 »»
[1] En zie, terstond doofden alle vlammen en alle dieren weken terug. En Adam met Seth werd bevrijd van de grote beproeving en had van nu af aan geheel vrij baan door de gehele woning, zodat hij kon lopen waarheen hij maar wilde.
[2] En hij zei tegen zichzelf: "Eva heeft nu geen behoefte meer aan mijn toch al machteloze bescherming; want hoe zou ik iemand anders kunnen helpen, terwijl ik immers in het geheel niet bij machte was mijzelf te helpen?! Omdat dus nu mijn oude woning door het grote erbarmen van de Heer bevrijd is van alle verschrikkingen, wil ik mij ook daarheen wenden en mijn bevrijde voeten daarheen laten gaan waar deze heilige redding van ons vandaan kwam!"
[3] En meteen zetten beiden, zowel Adam alsmede Seth, hun nu vrij geworden voeten in beweging in de richting van Abedam.
[4] Maar Deze kwam hen al tegemoet. En daar beider harten van grote dankbaarheid overvloeiden en daarom geen van beiden in staat was ook maar een woord over zijn lippen te krijgen, was ook hier Abedam hen voor en zei tegen hen:
[5] "Als jij in jouw nood de Heer hebt benaderd en de Heer heeft jouw smeekbede verhoord, dan moet je Hem niet meer je rug toekeren, maar je zult met je gezicht en geheel je hart naar Hem toegewend blijven; want als Hij jou kan beschermen, zal Hij dan ook niet diegenen kunnen beschermen waar je je op dwaze wijze zorgen over gemaakt hebt?!
[6] Zie, Eva en alle anderen leven nog geheel ongedeerd! Wat heeft jouw onnozel dwaze zorg voor nUt voor hen gehad?! Indien Ik hen niet had beschermd en volkomen veilig had bewaard, wat zou er dan nu van hen terecht gekomen zijn?! Of zou jij hen hebben kunnen helpen als ze door de razernij van de sterke, bloeddorstige dieren verscheurd of door de vernietigende macht van het vuur gegrepen zouden zijn?!
[7] Zie, daarom hoeft de mens zich maar over één ding zorgen te maken en dat is God, de heilige Vader altijd te zoeken, niet alleen in nood, maar ook op wegen die door de liefde worden gerechtvaardigd! En wie Hem dan als het hoogste goed heeft gevonden, zal Hem niet meteen weer zijn rug toekeren, maar bij Hem blijven, want anders zal hij altijd reeds halverwege op de terugweg zijn onvermogen gewaarworden en pas door bittere ervaringen moeten erkennen hoe hij zonder Mij tot helemaal niets in staat is.
[8] Want als iemand Mijn naam roept, maar hij heeft Mij zijn rug toegewend, waarlijk, hij zal niet worden gehoord zolang hij niet zijn hart en zijn gezicht naar Mij toegekeerd heeft!
[9] Maar neem dit in je op: zo'n tweede omkeer zal altijd zwaar op de proef worden gesteld en dan zal pas blijken over hoeveel ernst dat hart beschikt - want de wereld om hem heen zal dan geweldig tekeer gaan -, en er wordt geen ander woord verhoord dan alleen dat vanuit het hart!
[10] Begrijp dat goed en keer Mij nooit je rug toe, maar laat je overal heen door Mij geleiden en begeleiden! Amen."
«« 160 / 187 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.