Het lied over het leven van Kenan, de zanger

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 129 / 280 »»
[1] Deze korte vertroosting was geheel toereikend, niet alleen om de andere Abedam, maar ook om alle andere opgewonden gemoederen weer tot rust en orde te brengen.
[2] Nadat dus alles weer in orde was, iep de hoge Abedam Kenan bij Zich en zei tegen hem:
[3] 'Kenan, rechtschapen bezinger van Mijn dagen, Ik zie reeds sinds langere tijd een goed lied in je ziel, en ook hoe je amper meer kunt wachten het te laten horen om Mij te prijzen; zie, nu is het de tijd ervoor, laat het dus horen! Amen.'
[4] Dit verzoek betekende voor Kenan meer, dan wanneer hij door Mij ter plekke tot eerste lichtengel van alle hemelen was verheven en zo gaf hij dan ook meteen het volgende reeds lang in hem aanwezige loflied ten gehore, dat als volgt luidde:
[5] 'Heilige Vader, eeuwige Liefde, eindeloze God, U, een Heer van alle sterkte, macht en kracht, welk een eindeloze volheid des levens in de zuiverste liefde bent U!
[6] O heilig Leven, zuiverste zaligheid klei wezens, der mensen en engelen, U bent te verheven, te heerlijk, te zalig, om door een menselijke tong geprezen en waardig met onze schelklinkende woorden geloofd te kunnen worden!
[7] Neem daarom ook mijn loflied op zoals U hem opneemt die het U hier, nietig ten aanzien van U, tot lof en prijs aanbiedt!
[8] Het leven, het leven, hoe zoet is het leven, hoe wonderlijk heerlijk voor hem, die het waardig en dankhaar geniet zoals Uw eindeloze liefde, o heilige Vader, het hem getrouwelijk heeft gegeven!
[9] Wat een eindeloze vrijheid en van elke dwang en druk bevrijde volheid in iedere gedachte en iedere gewaarwording en wending van de geest!
[10] Waar is het oord, ja waar ergens een punt in de oneindige ruimte, dat onbekend zal blijven voor mijn geest, dat niet waar te nemen zou zijn en niet te begrijpen en te bevatten in al zijn delen?!
[11] Waar schittert de zon, waar schijnt vanuit eindeloze verten een zwakke straal van haar lichtend bestaan, dat mijn geest eerst in lange ruimten van tijd kan bereiken?!
[12] O mensen, o broeders, en vaderen en kinderen! Probeer het eens, - kijk, daar achter heel diep aan het einde van het firmament, daar schittert heel zacht een allerkleinst sterretje!
[13] Probeer het met jullie geest te bereiken en onderzoek dan de tijd voor jullie geestelijke inspanning, - ik zeg jullie: ineens zullen jullie het bereiken en innerlijk de heerlijkste wonderen van het lieflijke licht aanschouwen!
[14] Slechts een puntje voor het lichamelijke oog, en hoe groot is het voor de geest, het leven vanuit God! Een machtige zon, vervuld van de wonderen van het leven der liefde van de heilige Vader!
[15] O zie, hoe vrij en hoe licht heeft de eeuwige geest van ons hart, dit wonderbaarlijke leven in ons, al die eindeloze ruimten overwonnen; daar stond hij, een machtige held in de ontzettende diepte en keek met heilige schroom en zag het schitterende puntje uitgroeien tot een onnoemelijk verheven zon vol wonderen van het leven der liefde van de heilige Vader!
[16] O wat is het leven?! - Jij goddelijk leven, jij ziet en overdenkt en voelt de wonderen van de goddelijke mildheid en bent hier in alle eindeloze volheid van wonderen zelf het allergrootste wonder en ziet en voelt en bemint de Vader, de eeuwige oneindig almachtige Schepper voor jou en in jou!
[17] O heerlijk leven, wat een heilig geschenk ben je voor wat niet bestond en nu is en zich in de zaligste vreugde verheugt over het Zijn, ja over het eeuwige Zijn in het aangezicht van Hem, die het voor eeuwig onnoemelijk liefhebbend uit Zichzelf in het leven heeft geroepen!
[18] O vaderen en broeders en kinderen, hier is Hij, de Vader, de heilige Gever van het leven; hier vallen wij neer voor Hem, voor de Schepper, de heilige Vader, en wij danken en prijzen Hem in de zuiverste liefde van onze harten, omdat Hij ons dat heerlijke, heilige leven van de liefde uit Hem zo liefdevol heeft gegeven!
[19] Spreek het amen uit met mij, al jullie vaderen en broeders en kinderen!
[20] En U, o mijn heilige Vader, neem dit armzalige liedje vol genade op, alsof het iets voor U betekent, en laat mij altijd loven en prijzen het heerlijke leven van de liefde uit U!
[21] O heilige Vader, U zij eeuwig eer en lof! Amen!'
«« 129 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.