De twijfel en opvattingen van verschillende gasten omtrent de geheimzinnige Arme

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 253 / 280 »»
[1] Na deze woorden van de Vader gingen allen vol eerbied aan tafel zitten en eten en drinken. Maar aan tafel durfde niemand iets te zeggen; want de eindeloze wijsheid van de Vader, die Hij tegen Henoch had uitgesproken, had iedereen de moed daartoe ontnomen.
[2] Maar onder de overige gasten werden nogal wat gesprekken gevoerd. Sommigen konden de verandering bij Lamech niet begrijpen en bespraken dit verschijnsel onder elkaar; zij konden er echter niet veel zinnigs over zeggen, want zij wisten in het algemeen helemaal niet wat er in deze korte tijd allemaal met Lamech was gebeurd.
[3] Degenen die zich in de onmiddellijke nabijheid van ons voorname gezelschap bevonden merkten de Arme en Zijn grote, wijsheid op en zij wisten evenmin wat zij van Hem moesten denken.
[4] Sommigen zeiden zachtjes: 'Dat moet een ziener zijn!'
[5] Anderen zeiden weer: 'Dat is toch zeker een slangenbezweerder; want zo schijnen degenen wie de slangen en adders gehoorzamen eruit te zien!'
[6] En weer anderen merkten daarentegen op: 'Als dat zo iemand was, dan zou hij toch een toverstaf moeten hebben en ook geheime tekens! Wij menen daarom dat hij een wijze sterrenwichelaar is. Daarvoor spreekt vooral ook het feit dat hij door allen een `vader' wordt genoemd; met zo'n benaming eert men immers gewoonlijk een dergelijke wijze!'
[7] Weer iemand anders voerde daartegen aan: 'Dat ben ik helemaal niet met jullie eens! Ik kan mij nauwelijks vergissen; want ik zie scherp en durf daarom heel stellig te beweren, dat juist deze Arme niemand anders is dan de nu verklede heerlijke Man, die zich vandaag omstreeks het midden van de dag aan de zijde van die wijze grijsaard van de hoogte bevond, toen Lamech de plaat met de naam van de God van Farak de tempel indroeg. Zijn trekken zijn op een haar na dezelfde; alleen zie je dat bijna niet meer door de buitengewoon schamele kleding.'
[8] Iemand anders vond dat ook; alleen begreep hij niet waarom zo'n heerlijke man zich zo verkleed zou hebben, omdat daar toch geen reden voor te vinden was.
[9] Nog een ander merkte op: 'Als hij diegene is - wat mij ook zo lijkt te zijn -, dan moet hij zich alleen ter wille van de verrassing zo hebben gekleed! Want Lamech had hem buitengewoon lief en hij schijnt zich in de tempel heimelijk uit de voeten te hebben gemaakt, zoals ik in het voorbijgaan heb vernomen - want er schijnt daarna een ware opstand geweest te zijn; om nu Lamech en de anderen des te meer te verrassen, heeft hij zich zo verkleed!'
[10] Maar een ander bracht daar weer tegen in: 'Dat zou allemaal juist kunnen zijn; maar ik kan nog steeds niet begrijpen waarom zij, die veel ouder zijn dan hij, hem dan voortdurend `vader' noemen! Want een onderscheiding kan dat toch niet zijn, omdat hij een wijze is; want dan moesten de andere wijzen van de hoogte ook deze erenaam dragen! Het zou gewoon zijn naam moeten zijn, - anders zou ik het waarachtig niet kunnen verklaren!'
[11] Maar een van hen die zich het dichtst bij de spreker bevond, zei tegen hem: 'Het zou allemaal juist kunnen zijn wat je denkt; maar ik heb daarbij één omstandigheid opgemerkt, en die is van buitengewoon belang! Heb je dan niet gezien hoe daarstraks het hele verheven gezelschap voor hem neerviel en heeft geweend en hem letterlijk heeft aanbeden?!
[12] Wanneer hij alleen maar een grote wijze zou zijn - zoals bijvoorbeeld de grote leraar Farak eens was, en zoals de grote wijzen uit de hoogte die zelfs wonderen kunnen doen -, dan zouden zij en ook Lamech zoiets niet doen!
[13] Er moet dus iets buitengewoons met deze man aan de hand zijn! Maar om er achter te komen waaruit dat zou kunnen bestaan, zal voor ons tweeën, zoals voor ieder van ons, wel zeldzaam moeilijk worden!
[14] Laten wij daarom maar mooi stil en rustig zijn en ons niet met dingen bemoeien waar we geen verstand van hebben; maar laten wij daarvoor in de plaats liever naar de vruchten grijpen! - Begrijp je mij?!'
«« 253 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.