Lamechs dank voor de aanstelling van Terhad tot hoofdwachter van de voorhof van de tempel. Het plan van de Heer voor een tempel op de gereinigde slangenberg. De Heer wordt wederom onzichtbaar

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 2)

«« 268 / 280 »»
[1] Bij Zijn gezelschap aangekomen, deelde de Heer aan Lamech mee dat Hij Terhad tot hoofdwachter van de voorhof had benoemd; en Hij deelde dat Lamech mee, opdat deze heel goed zou weten aan wie hij zich te houden had, als er nog meer wachters voor het voorhof van de tempel nodig mochten zijn. Dat werd in de loop van de tijd zeker nodig wegens de grote toeloop, waardoor Lamech en Terhad een voorhofwacht van driehonderd man moesten neerzetten, welke mannen door Terhad uitgekozen en door Lamech in Mijn naam bevestigd werden.
[2] Toen Lamech die mededeling van de Heer kreeg viel hij uit overweldigende dank en liefdegevoelens voor de Heer neer en loofde en prees Hem uit alle macht omdat Hij hem juist op dit belangrijke punt uit zijn verlegenheid had geholpen.
[3] Want Lamech had steeds over dit punt in zichzelf nagedacht, maar twijfelde toch steeds nog wie hij eigenlijk de bewaking van de voorhof zou toevertrouwen zodat het de Heer welgevallig zou zijn.
[4] Maar daar, zoals nu bekend werd gemaakt, de Heer Zelf iemand voor deze belangrijke post had aangesteld, werd er een grote steen van Lamechs hart afgewenteld.
[5] Nadat Lamech de Heer op de juiste wijze in zijn hart zijn dankbaarheid had bewezen en ook al de arme gasten op de meest warme wijze aan de loftuiting deel hadden genomen, gelastte de Heer Lamech weer op te staan en zei tegen hem:
[6] 'Luister nu verder, Mijn geliefde Lamech! Hier is nu alles geregeld; maar zie, de gezuiverde berg waarop je Mij voor het eerst zag, nadat je eerder Mijn stem had gehoord, is nog zonder sieraad!
[7] Je weet dat ik je heb aangeraden ook daar een gedenkteken voor Mij op te richten; evenwel heb Ik je niet nader aangegeven hoe die tempel eruit moet zien, opdat hij geheel in Mijn orde past.
[8] Maar nu wil Ik je de vorm volgens welke je hem moet bouwen nader aangeven, luister dus:
[9] Tien zuilen van drie manslengten hoog moet je uit het zuiverste marmer laten houwen en wel zo als Ik het aan Mura en Cural zal uitleggen.
[10] De zuilen moeten in een kring worden opgesteld en wel zo dat iedere zuil één manslengte van de andere af staat.
[11] De vloer echter moet van blauw marmer zijn, het voetstuk van de zuilen van rood en de kapitelen van groen marmer.
[12] Boven de kapitelen moeten de zuilen met balken, uit geel marmer gehouwen, vast met elkaar verbonden zijn, en elke dwarsbalk moet weer met de naaste verbonden zijn door behoorlijk stevige metalen balkhaken.
[13] Boven de dwarsbalken moet je eerst net zo'n gouden dak aanbrengen als bij de hoofdtempel; alleen moeten de drie bollen op het dak niet van gelijke grootte zijn, maar die moeten zo gevormd zijn, dat de onderste bol de grootste en de twee daarboven steeds de helft kleiner zijn dan de onderliggende.
[14] Wanneer je nu op deze manier deze tempel zo spoedig mogelijk voor Mij zult bouwen en je in het midden een brandofferaltaar eveneens van zuiver goud, opricht en je voor Mij op iedere sabbat 's avonds een offer van graan brandt, dan zal Ik alle velden van de laagte zegenen, en zullen ze voor jou en je volk honderdvoudig vrucht dragen.
[15] En de bergen en bossen zal Ik reinigen van boos ongedierte en zodoende tussen de laagte en de hoogte opnieuw een verbinding maken, opdat ook de laagte onder Henoch, als Mijn enige hogepriester, zal staan.
[16] Zie, dat is Mijn wens uit liefde voor jullie, kinderen van Kaïn, opdat ook jullie volledig Mijn kinderen zullen zijn! Doe dat dus spoedig!
[17] Wanneer je dit werk voltooid zult hebben, zul jij ook naar de hoogte van Mijn kinderen worden gebracht, en zal Henoch met vele anderen van de hoogte komen en zal in Mijn naam de nieuwe tempel zegenen, tot jullie volkomen heiliging als Mijn kinderen!
[18] Nu weetje alles, ontvang daarom Mijn zegen en voltooi het werk! Amen.'
[19] Hierop verdween de Heer weer plotseling. Allen zochten Hem; maar Hij was nergens meer te vinden.
«« 268 / 280 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.