Muthaëls geringschatting van de gasten uit de laagte en zijn spitse vraag aan koning Lamech. Lamechs gezouten antwoord.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 101 / 366 »»
[1] Maar na deze voorrede van Henoch tot Lamech wendde Muthaël zich tot Henoch en zei tegen hem: 'Henoch, vertel me toch wie die kleine mensen zijn, en in het bijzonder degene tegen wie je zojuist hebt gesproken! Behoren zij tot degenen uit de laagte, die nu gereinigd schijnt te zijn, die in de tijd dat de Heer in ons midden was de euvele moed hadden een uitval tegen ons te ondernemen? Of zijn dat misschien mensen die in de uiterste hoek van de middernacht zijn geboren? Vertel me toch wat dat voor mensen zijn!'
[2] En Henoch zei daarop tegen Muthaël: 'Luister, ik heb de juiste man onder deze mensen daarnet gewaarschuwd dat hij voorbereid moet zijn op een gesprek met jou! Maar daar je nu zelf nader kennis wenst te maken met deze, - wel lichamelijk, maar niet geestelijk kleinere mensen dan wij, geef ik je deze raad: wend je meteen tot degene die naast mij staat en die ook Lamech heet; hij kan je het beste over een en ander inlichten! Doe het zonder schroom of terughoudendheid! Ik ben er bij voorbaat van overtuigd dat je uiteindelijk buitengewoon tevreden zult zijn met zijn kleine postuur!'
[3] En ook Adam wenkte instemmend naar Muthaël dat hij zich meteen tot deze kleine mens moest wenden, want hij wist wel hoe gezouten Lamech hem de waarheid zou kunnen zeggen.
[4] En zo ondernam Muthaël het hem gemakkelijk voorkomende waagstuk om met Lamech een informatief gesprek aan te gaan en hij vroeg daarom meteen het volgende:
[5] 'Lamech, jij buitengewoon kleine mens, zeg me wie je bent en waar je vandaan komt, opdat ik zal weten hoe men zich tegenover jou en de jouwen moet gedragen! Want zie, ik ben een mens aan wie het nog niet is gegeven, zoals Henoch en zo menig ander, iemands leven te kunnen doorgronden! Daaraan moet ik nog vragen en uit het antwoord opmaken wie ik voor me heb. En daarom heb k ook jou gevraagd mij te willen zeggen wie je bent en waar je vandaan komt!'
[6] Lamech keek hierop Muthaël veelzeggend aan en zei daarop zeer weloverwogen en met enigszins verheven stem: 'Luister, jij anders toch zo wijze man van de morgen, deze vraag strekt je in het geheel niet tot eer, want zo'n waag stellen de eenvoudigste straatvegers in mijn grote stad Hanoch, die tot op heden nauwelijks hebben geweten dat ze van menselijke afstamming zijn!
[7] Een echte wijze moet naar mijn mening toch weten dat levende wezens - in het bijzonder als zij zich in het vriendelijke gezelschap van een Henoch bevinden en zelfs in staat zijn met hem te spreken - iets hoger aangeslagen dienen te worden dan op mensen lijkende apen!
[8] Dit schijnt nog in hoge mate aan jouw wijsheid te ontbreken; daarom blijkt uit jouw vraag dat je van de ware wijsheid nog helemaal niets weet en mij niet voor een mens maar slechts voor een aap aanziet!
[9] Ik raad je nu aan: leer eerst jezelf goed kennen en probeer dan pas met mij te strijden! Door deze manier van doen is het voor mij nu ook zeer goed te begrijpen waarom je tegenover de hemelse Purista zo extreem bent, het ene moment gloeiend als vloeibaar erts - als je dat tenminste al eens ooit hebt gezien - en dan weer koud als een blok ijs omdat jou het heilige midden in de liefde tot God in de praktijk nog totaal vreemd schijnt te zijn; want Purista is zuiver als goud, - vooropgesteld dat je weet wat goud eigenlijk is!
[10] Jij bent tot nu toe echter alleen maar een dwaas, die er amper notie van heeft hoe de Heer de mensen pleegt op te voeden!
[11] Daarom geef ik je in de naam van mijn en jouw God de volgende raad: ga en leer eerst jezelf kennen; kom dan pas met me praten, met de buitengewoon kleine mens Lamech, die toch nog altijd beter schijnt te zijn dan de een of andere aap! - Heb je me begrepen?!'
«« 101 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.