Henoch verhindert dat de beschaamde Muthaël wegloopt. Henochs woorden over het wezen van de vrouwen.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 102 / 366 »»
[1] Deze woorden toonden Muthaël meteen met wie hij van doen had. Daarom boog hij moor Lamech en maakte aanstalten om het gezelschap zo spoedig mogelijk te verlaten; want heimelijk was hij van mening dat Henoch hem er opzettelijk in had laten lopen.
[2] En zo was hij in zekere zin van alle kanten terechtgewezen en hij schaamde zich bovendien omdat zijn wijsheid nu voor het aangezicht van de vaderen alsook van Purista ten eerste in twijfel werd getrokken.
[3] Maar toen hij zo heel rustig de deur begon te naderen, zei Henoch tegen hem: 'Muthaël, zo verlaat geen enkele man ooit een gezelschap zoals het onze! - Wil je dan de ene dwaasheid met de andere bekronen?'
[4] Muthaël antwoordde echter: 'Dat wil ik beslist niet, - maar wel wil ik de eerste door de tweede doen vergeten! Bovendien heeft Lamech mij met zijn gezouten woorden aangeraden dat ik heen zou gaan om eerst mijzelf beter te leren kennen! Wat kan dat dan wel voor een dwaasheid zijn als ik de raad van zo'n machtig ferme wijze man opvolg? Of moet ik dat anders opvatten?'
[5] Hierop zei Henoch tegen Muthaël: 'Muthaël, je schijnt door een machtige eigenwaan bezield te zijn omdat de Heer met jou over de liefde voor vrouwen heeft gesproken!
[6] Zie, als jij de een of andere lichtzinnige, dwaas blinde vrouw zou zijn die alleen maar de begeerten van haar vlees kent en altijd zorgt voor de bevrediging daarvan, dan zou ik mij niet druk maken over je ernstige domheid!
[7] Want zo heeft de Heer het immers ook bedoeld! Hij omarmt de vrouw die alleen Hem liefheeft en dat ook volledig kan en wil zonder dat daar iets werelds bij komt, en Hij draagt haar dan op Zijn armen en handen en vingers naar haar meest gelukkige bestemming!
[8] Maar een vrouw die voornamelijk haar vreugde beleeft aan de domheid van de wereld, waar het om zinnelijk vermaak gaat, laat de Heer gaan zoals de dieren in het bos en Hij bekommert Zich verder helemaal niet om haar, behalve dan daarin dat Hij haar zoals ook de dieren in het bos, het zinnelijke leven van het lichaam geeft.
[9] Daarom is een ontaarde vrouw niet licht meer te helpen en kan zij gemakkelijk overgaan tot allerlei ontucht en hoererij, waar wij bij soortgelijke verschijnselen in de middernacht vele voorbeelden van hebben, en wij weten goed hoe dan een vrouw die slechts eenmaal wegens wereldse vreugde de Heer aan de kant heeft gezet, slechts te nauwer nood door een wonder gered kan worden van de volledige ondergang!
[10] Zie, dat is de bedoeling van de Heer met betrekking tot de grote lichtzinnigheid van de vrouw en desgelijks ook de mijne!
[11] Maar jij bent toch geen vrouw, maar een met een goddelijke belofte vervulde man en ik kan je daarom niet in je domheid laten wegrennen alsof je een bandeloze vrouw was, maar ik moet tegen je zeggen:
[12] Muthaël, blijf hier! Erken in het licht van de Vaderen je domheid en leer in jezelf Lamechs gezouten woorden te waarderen! Want zie, de Heer heeft reeds herhaaldelijk aan Lamechs tafel gegeten, en hij is volledig geschoold door de Heer Zelf! En de Heer Zelf heeft mij en hem in dezelfde hoedanigheid aangesteld; daarom kan je je door Lamech wel iets laten welgevallen!
[13] Keer daarom om, en ga naar hem toe; maar benader hem zoals men een hevig beproefde vriend van God benadert, en je zult zijn zout meteen veel minder bijtend vinden! - Begrijp je mij?'
[14] Hier keerde Muthaël zich om en volgde Henochs raad op.
«« 102 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.