De afscheidswoorden van de Heer. Koning Lamech keert met de zijnen terug naar Hanoch. Het ware gouden tijdperk.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 114 / 366 »»
[1] Na deze tot Adam gerichte woorden wendde de Heer Zich tot alle aanwezige kinderen en zei:
[2] 'Kinderen, Ik heb nu zowel de hoogte als de laagte geordend en heb tussen beide goed begaanbare wegen gemaakt, opdat jullie bij elkaar kunnen komen en elkaar in al datgene ondersteunen waar jullie wederzijds behoefte aan hebben!
[3] Ikzelf heb jullie gedurende een tijd van meer dan twee maanden persoonlijk geleerd om jezelf en Mij, als jullie ware God en Vader, te kennen en in Mij het eeuwige leven van de geest te vinden en in dit leven alle liefde, wijsheid, macht en kracht, waardoor alle dingen aan jullie onderworpen moeten worden.
[4] Velen van jullie zijn al in dit leven (van de geest) en kunnen van daaruit het wijze gebruik van alle dingen zien en ze dan goed gebruiken. Velen van jullie zijn vooral in de laagte op de beste weg naar dat leven; slechts weinigen weten eigenlijk nog niet zo goed waar zij het leven van de geest moeten beginnen.
[5] Daarom heb ik echter sommigen van jullie in hoge mate gewekt, opdat door jullie, als gewekten, de zwakken en de nog blinden op de juiste weg geleid zullen worden.
[6] En zo heb Ik jullie ook geen gebod gegeven, maar heb je feitelijk alleen maar getoond dat jullie allen in de liefde tot Mij volkomen vrij zijn, zoals Ik, jullie God, Heer, Schepper en Vader Zelf sinds eeuwigheid vrij ben.
[7] Bovendien heb ik je nog de volste verzekering gegeven dat degenen die volmaakt zijn in de liefde tot Mij de dood van het lichaam nooit zullen zien, voelen en proeven, maar worden zoals Zuriël, die hier is, en zoals Sehel en Pura overgaan in het volkomen eeuwige leven van de geest!
[8] Zo heb Ik je de eindeloze voordelen getoond van het ware leven, maar ook het eindeloze nadeel van een leven dat in strijd is met Mijn eeuwige orde.
[9] Dat hebben jullie dus allemaal van Mij, de Heer Zelf, rechtstreeks vernomen en in je hart ontvangen en je kunt daarom niet meer twijfelen aan de volle waarheid van alles wat Ik jullie Zelf heb verkondigd.
[10] Daarom zijn jullie nu ook van alles en in alles voorzien en kunnen jullie niet zeggen: `Vader, dit en dat ontbreekt ons nog!' Maar juist omdat je zodanig verzorgd bent, niet alleen tijdelijk, maar voor de gehele eeuwigheid, moet je ook in die staat blijven en niet zo onverstandig zijn om de ijdele dingen van de wereld te begeren, waaraan de dood en het oude verderf kleeft; dan zullen jullie Mij verder geen last meer bezorgen!
[11] Maar wanneer je eigenmachtig uit Mijn orde zult treden en je elkaar uit eigen belang zult overheersen vanwege de heerlijkheid en de wereld in jezelf, dan zal Ik Mijn aangezicht van je afwenden en je laten verzinken in de poel van alle ontucht, vleselijke begeerte, hoererij en in alle echtbreuk en ongepaste dierlijke begeerte; wat jullie daarbij zullen winnen, dat zullen de bittere en wrange gevolgen je tonen! Meer hoef Ik je niet te zeggen!
[12] Omdat nu alles in de grootste orde verkeert, zegen Ik jullie en zeg: Mijn liefde blijve bij jullie en onder jullie, zowel tijdelijk als eeuwig! Amen.'
[13] Hierop werd de Heer alsook Zuriël weer onzichtbaar. Het gezelschap ging naar buiten en loofde en prees God tot aan de dageraad en vierde zo ook de sabbat.
[14] Op zondag begaven allen zich weer naar huis en onder vele zegeningen keerde Lamech zelf met zijn gezelschap terug naar de laagte en handhaafde daar wijs de orde van de Heer en maakte zo zijn tijd tot een waarachtig gouden tijdperk.
[15] En zo was dat ook op de hoogte het geval.
«« 114 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.