Nadere bijzonderheden over het schoonheidsinstituut voor vrouwen. Begin van de vrouwenhandel.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 130 / 366 »»
[1] Indien iemand zou vragen of in dit schoonheidsinstituut werkelijk mooie vrouwen als het ware nieuw geschapen werden, dan moet er opgemerkt worden dat ten eerste de vijand van het leven van de mensen op aarde ongeveer alles wat maar denkbaar is aanwendt voor het welslagen van zulke menselijke ondernemingen die koren op zijn molen zijn; ten tweede weet bijna iedereen uit ervaring hoeveel de juiste kleding voor een vrouw kan doen. Hoe vaak wordt er niet gezichtsbedrog bewerkstelligd, en hoe vaak wordt het uiterlijk gevoel niet bedrogen door een goed gekozen hoofdbedekking of door een japon van zijde volgens de laatste mode en meer van dergelijke satansmiddelen!
[2] En wanneer het huidige krachteloze mensengeslacht nog door dergelijke middelen in de val van Satan kan worden gelokt, dan kan men zich gemakkelijk voorstellen dat in die tijd een volk met nog krachtiger zenuwen en rijke fantasie des te gemakkelijker door zulke middelen kon worden betoverd.
[3] En aangezien de vindingrijkheid van de mensen nooit rust, rustte zij ook hier niet. Van jaar tot jaar werden nieuwe uitvindingen gedaan om vrouwen mooier te maken, en een meisje hoefde niets anders dan slechts recht van lijf en leden te zijn, wat in die tijd wel nagenoeg zonder uitzondering het geval was, en zij kon mooi worden gemaakt.
[4] Want die schoonheidskunstenaars zeiden: 'Ieder gezond vrouwelijk wezen laat zich vetmesten en wordt daardoor dik en krijgt meer rondingen; en een japon die perfect bij het figuur van de persoon past, maakt haar altijd interessant; als er dan nog een passende charmante beschaving bijkomt, is iedere man die maar in de buurt van zo'n gemaakte schoonheid komt gevangen!'
[5] En zo was het dan ook in werkelijkheid. Maar aangezien een vrouw al gauw geen waarde meer had wanneer zij niet uit de `des Konings eer' afkomstig was, voelde in het begin iedere andere vrouw zich onteerd en diep gekrenkt.
[6] Maar omdat er met deze krenking weinig of niets werd bereikt, spraken de vrouwen die niet uit `des Konings eer' afkomstig waren met de schoonheidskunstenaars of er tegen een goede beloning niet nog iets van hen te maken zou zijn.
[7] En omdat de kunstenaars het gewin niet versmaadden, namen zij ook oudere vrouwen in hun instituut op en mestten hen vet en poetsten hen dusdanig op dat het een schande was.
[8] Maar dat alles schaadde de zaak niet in het minst. Als men maar weer goed in het vlees kwam te zitten, dan was alles weer gewonnen; want het verwijderen van rimpels in het gezicht was voor onze kunstenaars slechts een kleinigheidje.
[9] Na verloop van tijd moest `des Konings eer' tienmaal zo groot worden; daaruit kan duidelijk afgeleid worden in wat voor een aanzien dit instituut stond.
[10] Nu ervoeren in de loop van ongeveer dertig jaar de vreemde, machtig geworden volkeren ook dat in Hanoch de allermooiste vrouwen werden voortgebracht, en zij zonden er verkenners naar toe.
[11] Deze kwamen bij de koning en wilden de instelling bezichtigen. Zij werden erheen gebracht, en toen zij de mooie vrouwen zagen werden ze gewoon razend begerig naar hen.
[12] En er werd hen verteld dat alle vrouwen die reeds rijp waren voor de vastgestelde prijs te koop waren.
[13] Toen ijlden de verkenners naar hun land en vertelden wat zij hadden gezien. En weldra trokken duizend mannen beladen niet schatten van allerlei aard naar Hanoch en kochten tweeduizend vrouwen.
[14] Dat was het begin van de mensenhandel En wat er verder gebeurde, zal ons het volgende duidelijk maken.
«« 130 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.