De krijgsraad en de krijgslist van de machtige volkeren die rondom Hanoch wonen. De verovering van de tien voorsteden van Hanoch. Hanoch bewapent zich.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 134 / 366 »»
[1] De andere, machtige volkeren, ontstaan uit de kinderen die reeds door de mannen uit de hoogte bij de mooie vrouwen van de laagte waren verwekt, overlegden met elkaar in hun twaalf nieuwe steden - waarvan de namen luidden: Lim, Kira, Sab, Marat, Sincur, Pur, Nias, Firab, Pejel, Kasul, Muffin en Tiral - en zeiden in een algemene raad die in Lim werd gehouden:
[2] 'Broeders, wat moet er met Hanoch gebeuren, deze oude bedriegster van het menselijk geslacht?! Waarom moeten wij eigenlijk alle goede dingen van het leven steeds zo duur bij haar betalen? Waarom zijn de Hanochieten heren en wij minder dan hun minste dienaren?! En toch zijn wij kinderen van de hoogte, ofschoon hier en daar uit de vrouwen van de laagte!
[3] Broeders, wij zijn reuzen; onze spieren hebben zo'n kracht, dat wij de strijd aan kunnen binden met leeuwen, tijgers, beren en hyena's - de Hanochieten hooguit met vliegen!
[4] Hoe zou het zijn als wij ons eens met duizenden zouden verenigen om dan naar Hanoch te trekken en deze stad in bezit te nemen met al haar ondenkbare voordelen?
[5] Deze stad heeft weliswaar een buitengewoon stevige ringmuur en honderdzeventig drievoudig afsluitbare poorten, en boven de poorten zijn ijzeren reuzen geplaatst, die er wel erg vreeswekkend uitzien, maar het zijn dode werken door mensenhanden gemaakt, en kunnen zich niet eens tegen een vlieg verweren!
[6] Het wordt dus tijd dat wij ons verenigen om tegen Hanoch op te trekken!'
[7] Maar een uit het midden van de raad stond op en zei: 'Luister naar mij, broeders; slechts enkele woorden moet ik tot jullie spreken!
[8] Zie, als wij er massaal naartoe gaan, dan zullen de Hanochieten merken wat wij van plan zijn en zij zullen als we eraan komen de poorten van de stad sluiten! Wat kunnen wij dan doen? - Niets dan onverrichter zake onder hoon en spot weer wegtrekken!
[9] Maar komen wij slechts met een gering aantal, dan kunnen wij niets tegen hen beginnen!
[10] Daarom zou mijn raad het volgende zijn: omdat de tien kleine steden rondom Hanoch nog niet versterkt zijn en elke stad nauwelijks tien- tot vijftienduizend mensen telt met een in ieder opzicht zwakke gesteldheid, zouden wij deze steden met weinig moeite geheel kunnen bemachtigen en daardoor al het handelsverkeer met Hanoch geheel afsnijden!
[11] Dan zullen de Hanochieten uitsluitend met ons te maken krijgen; maar wij zullen geen narren zijn en hun producten tegen onbetaalbare sommen kopen, maar wij zullen zelf voortbrengen wat wij nodig hebben!
[12] En de Hanochieten mogen dan van honger over hun stadsmuur springen als zij dat willen, en hun mooie vrouwen en hun andere voordelen verkopen aan wie zij willen en kunnen; dat wij die hen aan alle kanten omringen die niet van hen zullen kopen - behalve voor de laagste spotprijs -, daar kunnen zij geheel verzekerd van zijn!
[13] Ik meen dat Hanoch op deze manier in de kortste tijd moet vallen of zich moet laten welgevallen voorwaarden van ons aan te nemen die beslist niet in ons nadeel berekend zullen worden!'
[14] Deze raad beviel allen, en reeds de volgende dagen hadden tweemaal honderdduizend van de krachtigste mannen zich bewapend, daarna de tien steden overvallen en die nagenoeg zonder weerstand in één klap veroverd.
[15] Maar toen de Hanochieten van deze slag hoorden, werden zij boos, begonnen het verschrikkelijkste krijgstuig te vervaardigen, en rustten in een jaar tijds een leger van een miljoen mensen uit, gaven hen aanvoerders die het leger oefenden en rukten vervolgens daarmee op tegen de machtige volkeren om de stad.
[16] En hoe de oorlog verliep zal het vervolg laten zien.
«« 134 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.