Openbare scholen en theaters in Hanoch. Japells spionagesysteem. Dans, muziek en esthetische voorstellingen. Armenzorg uit politieke overwegingen. Liefde en politiek als tegengestelde polen.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 196 / 366 »»
[1] Er bestonden weliswaar sedert Ohlad al openbare scholen in Hanoch die zijn zoon Dronel terdege vervolmaakte en Kinkar flink vermeerderde en tot in andere steden uitbreidde.
[2] Maar Japell richtte daarenboven nog enkele honderden gymnasia op waar nog allerlei kunsten openbaar werden onderwezen zoals bijvoorbeeld dansen, muziek, beeldhouwen, schilderen, zwemmen, vliegen door middel van aërostatische middelen, het berijden van paarden, ezels, kamelen en olifanten; vechten, boogschieten; verder ook het schieten met de door Kinkar uitgevonden vuurbuksen.
[3] Voor al deze genoemde en nog een aantal ongenoemde kunsten en vakken had Japell in alle streken van zijn grote rijk onderwijsinstellingen opgericht en leraren aangesteld. Daaruit kwamen al spoedig allerlei kunstenaars voort die het volk vermaakten en voor geld voorstellingen gaven in de verschillende theaters. Hiervan moesten zij altijd een derde aan de staatskas betalen, omdat de koning dergelijke nuttige instellingen waar zulke kunsten onderwezen werden, door het volk liet bouwen en daardoor de jeugd de gelegenheid verschafte zulke nuttige dingen te leren. - Voor dat onderricht moest de lerende jeugd echter wel weer hun leraren betalen.
[4] Daardoor verwierf Japell al weer grote sommen geld en bereikte in politiek opzicht dat het volk door de onophoudelijke stroom nieuwe theaterstukken de druk vergat en de koning bovendien nog roemde over al het goud.
[5] Om een volk zo dom mogelijk te maken en ongevoelig voor iedere druk, is geen middel beter geschikt dan duizendvoudige spektakels en ceremonieën. Daardoor wordt de puur uitwendige kijklust opgewekt, waardoor de mens in een zuiver dierlijke toestand terugvalt en dan in de wereld staat als een domme koe voor een nieuwe poort.
[6] Dat waren dus wederom voordelige vruchten van Japells uitstekende politiek.
[7] Er waren weliswaar in Hanoch evenals in de andere steden en dorpen nog heel wat nuchtere denkers die Mijn woord nog niet vergeten waren; maar die durfden ten eerste niet te spreken omdat Japell het rijk flink van spionnen had voorzien, en ten tweede kregen zij tenslotte zelf plezier in allerlei werkelijk perfect ontwikkelde kunstuitvoeringen en konden daarbij niet vaak genoeg uitroepen hoe het een en ander het menselijk verstand tot eer strekte.
[8] Van alle kunsten waren dans, muziek en heel in het bijzonder de zogenaamde esthetische voorstellingen geliefd bij het volk.
[9] De esthetische voorstellingen bestonden uit het optreden van de mooiste meisjes en ook de mooiste jongelingen in allerlei prikkelende kostuums in de verleidelijkste houdingen op een prachtig toneel, en dat natuurlijk onder begeleiding van muziek.
[10] De jonge kunstenaars en kunstenaressen waren na iedere voorstelling voor de wellustigen - weliswaar voor heel veel geld - te koop, en wel de jongelingen voor de wellustige vrouwen en de meisjes voor de wellustige mannen.
[11] Deze kunstinstelling bracht voor de koning geweldige sommen geld op en droeg het meest bij aan het dom worden van het volk.
[12] Maar waardoor Japell in het bijzonder de gunst van het volk behield, was dat hij voor de armen zorgde door middel van tehuizen waarin zij werden opgenomen. Men zag daarom nergens bedelaars, maar alleen welstand.
[13] Dat de armen in de tehuizen niet bepaald uitmuntend verzorgd werden en werken moesten om daar voor zichzelf waar mogelijk de tamelijk magere kost te verdienen, is natuurlijk te verklaren uit het feit dat alle inrichtingen slechts vruchten waren van Japells politiek. Want liefde en politiek zijn tegengestelde polen, aangezien de liefde tot de bovenste hemel behoort, maar politiek tot de onderste hel als daar hebzucht en heerszucht aan ten grondslag liggen.
[14] Wat Japell verder nog deed zal het vervolg tonen!
«« 196 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.