De onderhandeling tussen de priesters en de tien verkenners en hun verheffing in de priesterkaste.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 203 / 366 »»
[1] Maar de priesters zeiden: 'Als de zaken er in alle ernst zo voorstaan, dan hebben jullie - in het bijzonder met de ontdekking van de bergen met goud - een oneindig belangrijke vondst gedaan, vooropgesteld dat de weg daar naartoe niet te ver is en niet met te grote moeilijkheden is verbonden. Als die reuzen die bergen maar niet beheersen?!
[2] Maar wat die oude man op de hoogte betreft, die laten we maar als wij niet in staat zijn hem op een slimme manier te grijpen, want het is niet gemakkelijk met zulke tovenaars om te gaan en met geweld kun je niets tegen hen beginnen!
[3] Wij zweren echter dat jullie priesters zullen worden als je in staat bent deze tovenaar door listigheid voor je te winnen! Want hij zou ons door middel van zijn tovermacht heel gemakkelijk aan de bergen met goud kunnen helpen, - als hij tenminste ook tegen die reuzen daar met de kracht van de elementen zou kunnen vechten zoals hij tegen jullie metgezellen heeft gestreden, en natuurlijk ook vooropgesteld dat het allemaal waar is wat jullie over die tovenaar hebben verteld!
[4] Want jullie zijn sluwe vossen! Het kan ook best zo zijn dat jullie makkers, van wie je vertelde dat zij door die tovenaar vernietigd zijn er met de grote schatten vandoor zijn gegaan en ergens op de aarde een van ons onafhankelijk rijk hebben gevestigd! - Maar wee jullie als wij daar achter komen!'
[5] Maar de verkenners antwoordden: 'Als de waarheid van onze verklaring afhangt van het werkelijke bestaan van deze halfgod en wat hij met onze metgezellen heeft gedaan, zend dan nu onmiddellijk betrouwbaarder boden naar hem toe of ga er zelf heen, - en jullie kunnen ons dan met gloeiende roeden laten tuchtigen als het niet waar is wat wij jullie treurig en verschrikkelijk genoeg verteld hebben!
[6] En als dat waar blijkt en jullie dat zelf zien, dan kunnen jullie ook onze andere verklaringen daaraan toetsen! Wij echter willen er geen ja of nee meer aan toevoegen; onderzoek het en oordeel dan!'
[7] Toen de priesters zulke woorden van de boden hoorden zeiden zij tegen hen: 'Wij hebben uit jullie woorden opgemaakt dat je de waarheid hebt gesproken van het begin tot het einde; daarom benoemen wij jullie dan ook krachtens onze vol- en almacht tot werkelijke gezanten en verheffen jullie uit de kleine burgerstand tot de middenklasse, zodat je wapens mag dragen! En als ruil daarvoor moet je de tovenaar tot een voor ons bruikbare vriend zien te maken!'
[8] En de boden zeiden: 'Wij zullen doen wat mogelijk is, maar wij staan niet in voor het welslagen! Want zoals deze man onze metgezellen vernietigde met bliksems en met de opengereten aarde, kan hij dat even goed ook met ons en met jullie allemaal doen als hij er ook maar enigszins lucht van krijgt!
[9] Wat, - als hij met zijn voet in de richting van Hanoch zou stampen en de aarde onder ons open zou splijten en wij samen met de hele stad in een oneindige afgrond verslonden zouden worden?! Wat dan?
[10] Daarom zijn wij van mening dat het beslist raadzamer zou zijn dit hoogst gevaarlijk heerschap totaal met rust te laten dan hem weer op te zoeken, aangezien wij niet kunnen weten of hij onze plannen kan doorzien en hoe hij zich dan tegenover ons zal gedragen!
[11] Maar, - als jullie bij je eis blijven, dan moeten wij ernaar handelen; maar voor het resultaat kunnen wij onmogelijk in staan!'
[12] En de priesters spraken: 'Goed, wij hebben jullie begrepen; je oordeel is goed! Wij zullen daarom over drie dagen een groot raadscollege bijeenroepen, en volgens hetgeen daar uitkomt, zal ook worden gehandeld; jullie moeten echter in de raad aanwezig zijn en daarom priesterkleding dragen en in onze kaste worden ingelijfd.
[13] Maar ga nu naar huis, stel daar orde op zaken en kom vervolgens met vrouw en kinderen hier naar de raad!'
«« 203 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.