De radeloosheid van de opperpriesters vanwege het loskopen van de slaven. De raad van de tien verkenners.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 211 / 366 »»
[1] De woordvoerder van de tien was nog maar nauwelijks uitgesproken of de opperpriesters waren al met zeer verlegen gezichten bij hem en vroegen hem het volgende:
[2] 'Luister naar ons, want het is van het grootste belang wat we nu van jullie willen weten!
[3] Zie, de bewapening van de slaven is wel juist, maar zij zijn allemaal in de hoedanigheid van lastdieren betaald eigendom in handen van de groten van de steden en van het hele rijk! Wij zouden ze weliswaar met onze almacht terug kunnen vorderen en niemand zou ons dat kunnen beletten; maar naast de almacht zijn wij ook de algerechtigheid zelf, en we kunnen in strijd daarmee, zo'n onrechtmatige dwang toch niet opleggen!
[4] Jullie weten nu hoe de zaken ervoor staan! Jullie zijn pienter, bedenk een advies hoe we op de eenvoudigste manier zo vlug mogelijk het doel bereiken! Want wij zien zonneklaar in dat de slaven allemaal moeten worden bewapend; maar hoe we de slaven rechtmatig in bezit krijgen, - dat is een heel andere vraag! En daarop willen wij van jullie een verstandig antwoord ontvangen!'
[5] En de woordvoerder van het tiental stond op en zei: 'Hoogmachtige dienaren van de goden! Wij hebben jullie wel begrepen, maar wij moeten jullie wijzen op hetgeen we meteen bij het begin hebben gezegd, namelijk dat de onderneming beslist grote kosten met zich mee zal brengen, terwijl het eventuele grote gewin nog helemaal niet zo zeker is en het ook nog zeer de vraag is of we dat te pakken krijgen!
[6] Met een leger van vier miljoen strijders is weliswaar niet zonder meer aan te nemen dat ons de zege zou kunnen ontgaan, maar het te verwerven goud hebben we daarom nog niet in onze zak en daarom kunnen we ook niemand zijn deel van de winst toezeggen wanneer hij zijn kleine steentje tot deze grandioze onderneming zou bijdragen.
[7] Want als jullie tegen de een of de ander zouden zeggen: `Sta ons je slaven af voor de voorgenomen onderneming! Lukt die ons, dan zul je voor iedere slaaf vier pond goud krijgen!'
[8] Dan zal degene die aldus wordt aangesproken en van een deel van de winst verzekerd is, zeggen: `De onderneming is wel loffelijk, maar zij ligt op een te grote afstand en in een te ver en onzeker gebied! Daarom kunnen wij vooraf niets riskeren! Maar wat we wel willen doen om je bij een dergelijke onderneming niet te hinderen, is dat we je alle slaven tegen een inzet van twee pond goud of vijfentwintig pond zilver per hoofd willen afstaan! Komen de slaven weer terug, dan willen we ze tegen de inzet terugkopen; en komen zij niet terug dan moeten jullie ons een gelijk aantal andere geven indien je de inzet terug wilt hebben; of jullie inzet blijft geheel ons eigendom!'
[9] Zie, dat is de onvermijdelijke stem van alle grote slavenbezitters! Doe een poging en wij gaan er voor door het vuur dat het zo zal gaan!
[10] Er blijven daarom maar twee wegen open, ofwel de hele onderneming opgeven of in de naam van alle goden die de wereld beheersen door de zure appel heen bijten!'
[11] En de opperpriesters zeiden: 'Goed! Van het opgeven van de onderneming is geen sprake; maar we zullen morgen verschillende groten van deze stad de vraag voorleggen! Maar o wee als zij anders spreken dan jullie nu, als het ware uit hun mond, tegen ons hebben gesproken!'
[12] En de woordvoerder zei: 'Als zij geen hogere eisen stellen, dan kunnen jullie nog van geluk spreken; maar ik denk dat zij de zaak veel harder aan zullen pakken! Ons zal het beslist geen pijn doen; maar of jullie niet een beetje zullen jammeren als je de beslist hogere eisen zult vernemen, dat zal morgen wel blijken!'
«« 211 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.