De lijken worden gebalsemd en in de glazen doodskisten uitgestald. Het plan van koningin Agla, om alle 'godinnen' van de liefdestempel te vermoorden wordt verijdeld door de vlucht van de `godinnen'.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 261 / 366 »»
[1] Na verloop van acht dagen waren de lijken alsook het hoofd van Waltar gebalsemd en vervolgens in de tempel van Naëhme in de reeds genoemde glazen kisten uitgestald en in het midden van de doodskisten stond op een zwaar vergulde sokkel het hoofd van Waltar in een glazen urn, die natuurlijk goed afgesloten was.
[2] Toen dit werk was beëindigd ging de aanvoerder van de soldaten naar het grote huis van de geschrokken godinnen en vertelde hun wat er was gebeurd, en nodigde hen uit de gebalsemde lijken te aanschouwen.
[3] En de godinnen gingen deze keer niet naakt, maar in rouwgewaden naar de tempel van Naëhme en schrokken niet weinig toen zij al de doden zagen.
[4] Na een lange pauze vroeg de oppergodin met bevende stem aan de aanvoerder van de troep: 'Als dit het werk is van de koningin, wat staat ons dan binnenkort te duchten? Wat zal de furie met ons doen?'
[5] En een van de gevangen achtervolgers antwoordde ongevraagd: 'Sta mij toe te spreken, mijn heerlijke godinnen! In deze zerken staat ook jullie lot geschreven, want wij hebben uit de mond van de koningin gehoord wat haar vaste voornemen is! Alleen de vlucht kan jullie redden voor de woede van de koningin!
[6] Geloof maar niet dat de opperpriestergeneraal in staat zal zijn zoiets te verijdelen! Want de koningin heeft sluipwegen en middelen die niemand behalve zijzelf kent, en ze komt achter alles wat tegen haar satanische wil gebeurt; zij weet vast en zeker al sinds enkele dagen wat hier in strijd met haar bevel met de lijken werd ondernomen, en ik raad ieder die zijn leven liefheeft aan om niet lang te dralen!'
[7] Deze woorden nam de aanvoerder van de soldaten ter harte en hij zei tegen de godinnen: 'De leider van de achtervolgers schijnt gelijk te hebben; maak je daarom klaar zodat wij je onder veilig geleide ergens heen kunnen brengen waar jullie voor de woede van de furie veilig zullen zijn! Overal waar we je ook maar heen zullen brengen zal uitstekend voor jullie onderhoud worden gezorgd, want wij hebben het bevel van de opperpriestergeneraal gekregen om dat met jullie te doen!'
[8] De godinnen stemden meteen toe; ieder van hen nam haar waardevolle spullen mee en ging er ijlings met de soldaten en achtervolgers vandoor.
[9] Er verging nog geen uur of daar kwamen reeds de meest vertrouwde knechten van de koningin met een sterke afdeling soldaten, voorzien van vele touwen, zwaarden en lansen, die de opdracht hadden om de veiligheidstroep van de generaal te vernietigen, en daarna alle godinnen te knevelen om hen vervolgens te vermoorden en bij de vrouwen van Waltar bij te zetten.
[10] Maar deze keer lukte het de koningin niet haar plan uit te voeren; wat zij echter daarna deed, zal het vervolg tonen.
«« 261 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.