De woede van de koningin. De listige hoofdman Drohuit brengt de koningin tot bedaren.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 262 / 366 »»
[1] Toen de getrouwe knechten van de koningin met hun grote troepenmacht tot hun niet geringe verbazing de woning van de godinnen helemaal leeg aantroffen, keerden ze meteen weer terug en meldden het aan de koningin.
[2] Maar toen dat de koningin ter ore kwam, ging ze te keer als duizend furies en schuimbekte letterlijk van woede en zwoer de bitterste wraak op de opperpriestergeneraal te nemen.
[3] De hoofdman van de knechten van de koningin echter die een heel mooie man was en die de koningin heimelijk zeer gaarne mocht, verzocht haar om de genade, enkele woorden alleen met haar te mogen spreken.
[4] De koningin stond haar lieveling graag toe waar hij haar om vroeg en gebood hem haar naar een klein zijvertrek te volgen.
[5] De hoofdman volgde de koningin graag; en toen hij alleen met haar was wilde zij meteen weten wat zijn bedoeling was, dat hij met haar alleen wenste te spreken.
[6] Maar in plaats van meteen te spreken en antwoord te geven, kleedde de hoofdman zich zeer snel geheel naakt uit en zei toen tegen de koningin:
[7] 'Allerhoogste gebiedster over mijn leven en over mijn dood! Alleen in deze toestand kan ik in alle oprechtheid met u spreken, want zo naakt als ik nu voor u sta, zo onverhuld waar is ook wat ik nu zal zeggen! Vanwege mijn oneindige liefde voor u, o bekoorlijke koningin, luister naar mij:
[8] O koningin, die mijn hart duizendvoudig overwint en door wier hand te sterven reeds de grootste wellust zou zijn, o koningin, die mij alles is, om alles wat u aangenaam en dierbaar is in de wereld verzoek ik u, koester omwille van uw en mijn zaligheid niet langer wraakplannen tegen de generaal van de priester, want wat u ook wilt doen, u zult overal te laat komen!
[9] Denkt u, mijn leven, o koningin, dat uw gemaal het gezag in handen heeft? O, dan vergist u zich nog erg! Ik zeg u: Gurat draagt slechts de naam van koning en staat als koning slechts in hoog aanzien als innige boezemvriend van de generaal! Maar o wee als wij het door een wending zo ver brengen dat de generaal ons allen tot vijand wordt!
[10] Zo naakt als ik nu voor u sta, zo waar en gewis zijn wij dan ook samen met de koning binnen enkele minuten verloren! Reeds nu staan zo'n vijfhonderdduizend soldaten rond het grote paleis van de generaal in slagorde opgesteld; één wenk van hem en binnen een uur leven we niet meer.
[11] Hij heeft de koning nu al enkele dagen niet bezocht en laat hem ook niet bij zich komen, hoewel deze zojuist weer een nieuwe poging doet om de generaal weer voor zich te winnen. Ja, hij wil u zelfs aan de generaal ten geschenke geven wanneer deze hem alleen maar zijn vriendschap zou toezeggen.
[12] Daaruit, o koningin, kunt u opmaken hoe groot de macht van de generaal is en inzien hoe gevaarlijk het plan tegen hem is!
[13] O koningin, dood mij, wanneer ik u met deze naakte waarheid heb beledigd, maar ik kon de macht van mijn liefde voor u niet weerstaan om u te waarschuwen voor wat uw volledige ondergang zou kunnen worden!'
[14] Hiervan schrok de koningin voor het eerst en zei: 'Mijn lieve hoofdman, ik dank je voor deze waarschuwing! Maar nu wil ik ook raad van jou over wat ik moet doen om niet in de macht van de generaal te geraken!'
[15] En de hoofdman sprak: 'O koningin, geef me vandaag de tijd om voor u te zorgen, en morgen zal ik u een uitweg wijzen!'
[16] Daarop omarmde hij de koningin, kleedde zich weer aan en ging toen weer naar de grote zaal; maar de koningin bleef in het vertrek achter en vroeg om haar kameniers.
«« 262 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.