Agla's meesterlijke leugens ter rechtvaardiging van haar gruweldaden.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 267 / 366 »»
[1] En Agla sprak aldus verder: 'Toen mijn broer vluchtte, had hij in het geheim zijn vrouwen opgedragen om ten eerste het hele college van schoonheidsgodinnen tegen jou op te zetten en zo mogelijk te proberen om jou samen met koning Gurat uit de weg te ruimen, opdat Waltar als hij dan met grote macht zou zijn teruggekomen in deze stad meteen zonder tegenstand de koningstroon had kunnen bestijgen.
[2] Maar Waltar werd deze misdadige weg zoals bekend afgesneden! Wat konden die vrouwen echter dan doen toen zij, door mijn tussenkomst op de proef gesteld, dadelijk bericht kregen over de dood van hun gemaal? Luister, zij legden de afschuwelijke eed af jou, Gurat en mijzelf zonder genade en erbarmen in het verderf te storten!
[3] Maar wanneer en hoe? - Volg me naar het geheime vertrek dat de zeven hoofdvrouwen bewoonden en overtuig jezelf van dat alles!'
[4] Hierop leidde Agla het hele gezelschap naar het geheime, aanzienlijk grote vertrek, liet daar meteen een verborgen muurkast openen en zei toen terwijl zij met haar hand op een kristallen schaal wees:
[5] 'Zie die ontzettende schaal daar; die is vol met sterk vergiftigde naalden! Laat een dier brengen, neem behoedzaam zo'n naald en verwondde huid van het dier slechts een beetje, en overtuig je ervan hoe het zal creperen!'
[6] Meteen bracht men een groot kalf en schramde dit met zo'n naald slechts een beetje onder aan de buik, en het kalf viel ogenblikkelijk dood neer.
[7] Allen waren ontzet over deze verbazingwekkende uitwerking.
[8] En Agla zei: 'Probeer het bij andere dieren, en de uitwerking zal dezelfde zijn! Of als jullie een buitengewone misdadiger hebben die tot de gewisse dood veroordeeld is, laat hem hier brengen en doe met hem zo'n proef! Sneller dan één enkel ogenblik zal hij beslist geheel pijnloos met zo'n naald worden gedood!'
[9] En Fungar-Hellan zei: 'Agla, hoe weet je dat en hoe kwam je erachter? Hoe ben je zo precies aan de weet gekomen dat dit mij nog onbekende vergif zo'n verschrikkelijke werking heeft?'
[10] Agla sprak: 'Zie, ons aller grote vriend en levensredder Drohuit heeft mij dit allemaal laten zien en heeft als een schijnbare medesamenzweerder van de vrouwen alles te horen gekregen wat zij tegen jou wilden ondernemen!
[11] En toen hij mij dit liet zien en ik mij al spoedig van hun grote boosheid overtuigde, werd mijn hele gemoed gegrepen door een machtige wraak. Ik liet toen als vriendin al deze vrouwen door mijn vermomde beulsknechten hier naar mijn zaal brengen, waar zij zich onmiddellijk moesten ontkleden. Toen liet ik hen aan de zuilen vastbinden en koelde toen zelf als koningin en heerseres over leven en dood mijn gloeiende wraak op hen!
[12] En wanneer moest jij vallen? Je volgende vriendelijke bezoek bij deze slangen zou je het leven hebben gekost zoals ook aan dit kalf? Ga nu echter ook naar de woning van de godinnen, en je zult daar zeker ook deze kleine moordwerktuigen aantreffen en kunnen zien hoever de samenzwering zich al had uitgebreid alsook de reden waarom ik deze godinnen vervolgde!
[13] En wil je ook weten waar deze godinnen het gif vandaan haalden, doorzoek dan de tuin, en je zult daar in een afgelegen hoek in een glazen lusthuis een boompje vinden dat op zijn stam parelachtige druppels heeft; en die druppels zijn nu dit vreselijke gif!
[14] Ik denk dat dat toch genoeg zal zijn om in te zien waarom ik als je grootste vriendin zo met inzet van al mijn sluwheid en voorzichtigheid tegen deze vrouwen ben opgetreden!'
[15] Fungar-Hellan en de koning werden helemaal bleek en wisten niet wat zij ervan moesten denken.
«« 267 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.