Fungar-Hellans verwonderde vragen aan Drohuit. Drohuits slimme antwoord.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 268 / 366 »»
[1] Toen na enige tijd de eerste verbazing en de ontzettende verwondering bij het drietal enigszins waren geluwd, keek Fungar-Hellan Drohuit met grote ogen aan en sprak: 'Drohuit, je bent ofwel een afgezant van de goede goden en van de oude God van de toorn, die ook goed is zolang men precies Zijn wil doet; maar handelt men ook maar enigszins in strijd daarmee, dan wordt Hij al gauw vervuld van toorn en wil Hij de hele aarde vernietigen.
[2] Het kan dus zijn dat je een afgezant van deze God bent! Ofwel je bent een afgezant van de onderste en meest schrikbarende hel uit de eigen woonplaats van de Satan, want anders was het absoluut onmogelijk dat jij alleen achter deze geheimen zou komen die mij onbekend zouden zijn gebleven.
[3] Zie, in deze grote stad, die toch meer dan honderdmaal duizend huizen telt, gebeurt niets en kan ook niets gebeuren wat mij niet reeds bijna op het ogenblik dat het gebeurt bekend zou worden! Welke duivel, welke satan moet dan deze samenzwering hebben geleid, zodat die voor mijn waarneming verborgen bleef tot op dit smadelijke moment, waarop ik het nu uit de vurige mond van Agla ervoer?!
[4] En hoe kwam jij achter deze werkelijk afschuwwekkende, waarlijk satanische samenzwering van de hel? Alleen dat wil ik van je weten, dan zal ik geheel gerustgesteld zijn; kun je me dat echter niet vertellen, dan zul je alle leeuwen, tijgers, hyena's, wolven en beren tot gezelschap krijgen!'
[5] Maar Drohuit zei daarop: 'Vriend, je spreekt alsof je van alle omstandigheden in deze grote stad van dag tot dag volledig op de hoogte bent?! Ik zeg je: alleen de maskers word je gewaar, maar niet de dieper gelegen verhoudingen!
[6] Wie kan jou mijn gedachten blootleggen? Kan ik niet zodanig spreken en gefingeerd handelen dat je mijn woord en handeling als verdacht aan moet zien, terwijl ik in mijn gedachten een geheel ander plan koester, enkel voor jouw welzijn?!
[7] Of ik kan in jouw ogen heel juist spreken en handelen; maar kan jij in mijn geheime gedachtekamertje zien of daar geen geraffineerd, weldoordacht verraad en jouw ondergang loert op je hardnekkig groot vertrouwen op je alwetendheid?
[8] En zo merkte je bij het spreken en handelen van je schoonheidsgodinnen ook niet dat zij in verborgen hoeken giftige boompjes kweekten voor jouw ondergang, en hoe zij een heleboel onwaarschijnlijke, maar des te werkzamer moordwerktuigen voor jou gereedmaakten!
[9] Maar waarom? - Denk aan de door jou aan hen opgelegde nieuwe belasting en aan het gebod dat geen van hen ooit op straffe van de dood zwanger mocht worden, en je zult de reden van zo'n samenzwering al gauw inzien!
[10] En zoals Agla je heeft gezegd, zeg ik ook tegen je: ga erheen en overtuig je van alles, en kijk dan pas of ik rijp ben voor je gezelschap van leeuwen en dergelijke dieren!'
[11] Fungar-Hellan was geheel verbluft over deze woorden en wilde nu naar de tuin van de schoonheidsgodinnen om zich daar van alles te overtuigen. En weldra trok het hele gezelschap erheen.
«« 268 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.