Mahals wijze antwoord aan Fungar-Hellan en zijn kritiek op de politiek in Hanoch.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 281 / 366 »»
[1] Toen Mahal dat van Fungar-Hellan vernomen had, zei hij: 'Mijn God en mijn enige Heer! U zult Uw oude dienaar toch niet zo ver willen verlaten dat hij de nacht van de laagte voor een licht moet aanzien?!
[2] Fungar-Hellan, denk je soms dat het uiterlijk menselijk verstand zich met het innerlijke licht van de geest kan meten en met de kracht daarvan kan wedijveren?!
[3] Jouw woorden klonken wel echt verstandig in de oren van de wereld, maar niettemin zijn zij een gruwel in de oren van de geest!
[4] Ja, als je het werkelijk zou menen en ze dus de volle, zuivere waarheid zouden zijn, dan lieten zij zich nog wel rechtvaardigen; maar aangezien de reden van jullie politiek voor het schijnwelzijn van je volk een geheel andere is dan die je mij voorhield, kan die voor de rechterstoel van de geest niet gerechtvaardigd worden!
[5] Je kunt me alles of niets laten zien van hoe en wat jullie doen, maar dat zal toch niet in staat zijn de waarheden in mijn geest te beïnvloeden, want ik zie immers nu in mijn geest door het dichte, rechtvaardig schijnende, mooie masker van jullie staatsinrichting het rotte skelet!
[6] Hoe kun je moeite willen doen mij een rechtvaardig en goed geordend leven te laten zien, waar ik niets dan louter verrotting en aas ontdek?!
[7] Opdat je echter ervaart hoe ik in mijn geest zeer goed inzie hoe het met jullie toestand is gesteld, zeg ik je: jij, Gurat, Drohuit en vele duizenden andere groten geloven in het geheel niet, - niet aan een oude noch aan een nieuwe God, ook niet aan een leven na de dood, en heel jullie afgoderij is dus een misleiding van het volk!
[8] Ja, onderwezen jullie datgene wat je zelf gelooft, dan zouden jullie het volk niet bedriegen; want dan zouden jullie het tenminste eerlijk menen met het volk, en het volk zou weten waar het aan toe was!
[9] Maar jullie devies luidt: illusie, politiek! Jullie spreken anders dan je denkt, en door je handelingen trachten jullie steeds alleen maar verborgen doeleinden te bereiken die met je uiterlijke, schijnbare bedoelingen totaal niets van doen hebben!
[10] Nu, vriend, vraag ik aan je: kan een dergelijke stand van zaken wel rechtvaardig toeschijnen aan een hoogst wijze God, - aan Hem die de eeuwige liefde en wijsheid Zelf is en van daaruit de eeuwige waarheid, orde en gerechtigheid?
[11] Daarom hoef ik niet te zien hoe en wat jullie doen, want ik zie jullie innerlijke beweegredenen!'
[12] Deze woorden van Mahal raakten Fungar-Hellan ten zeerste, want hij besefte maar al te duidelijk dat Mahal zijn politiek als de helderste dag had doorzien. Hij zei daarom enkel: 'In de grond van de zaak kun je wel gelijk hebben, maar kom desondanks toch mee kijken; dan zul je anders spreken!'
«« 281 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.