Mahal en Fungar-Hellan in het lusthuisje van de tempeltuin. De bekleding van de troon met de vergiftigde naaldpunten.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 284 / 366 »»
[1] Pas na enige tijd toen Fungar-Hellan uitgekeken was naar de afgrond die voor hem bestemd was, begon zijn tong zich los te maken en hij zei in de grootste opwinding van zijn gemoed:
[2] 'O Mahal, o vriend! Ik verzoek je nu te spreken en te zeggen wat er met je helse dochter Agla moet gebeuren! Zeg me, is het niet mogelijk haar duizendmaal op de meest smartelijke wijze te doden?! - Ja ik weet wat ik zal doen! Duizendmaal zal ik haar de huiveringwekkendste doodsangst laten ondergaan en haar dan op de wreedste wijze van de wereld laten doden!'
[3] Maar Mahal zei: 'Vriend, ik zeg je in naam van mijn God en mijn enige Heer: laat je toorn en woede varen, en oordeel niet voordat je de hele omvang van de daden voor ogen hebt die door Agla begaan of althans voorbereid zijn! Pas als je in alles ingewijd bent, zullen we zien welk oordeel over de daders geveld moet worden!
[4] Maar ga nu weer verder met mij, want wij hebben nog lang niet alles gezien wat Agla met behulp van haar hoofdman Drohuit, die je vandaag tot koning hebt benoemd, heeft uitgevoerd en voorbereid! Volg me daarom verder!'
[5] Hierop leidde Mahal Fungar-Hellan weer naar de tuin en in een van de vele lusthuisjes. Erboven was een inscriptie te zien die als volgt luidde: 'Hier is 's konings lust, hier is 's konings hoogste genot!' In het lusthuisje was een zeer sierlijke troon opgericht en wel voor de koning, en ernaast weer een rustbank, - natuurlijk voor de bedgenote.
[6] Fungar-Hellan vroeg hier weer aan Mahal wat dit dan wel voor een nieuw duivelswerk mocht zijn.
[7] En Mahal leidde de generaal naar de troon en zei: 'Zie je hier uit de bekleding van de troon duizend fijne naaldpunten gluren, waarvan elk een zekere dood brengt?!
[8] Je kent de werking van de naalden! Zie, ook die zijn een werk van Agla! Het is haar doel om alle personen die haar niet bevallen uit deze wereld te helpen, en dus ook jou, aangezien jij de grootste doorn in haar oog bent!
[9] De uitvinder van deze naalden is Drohuit zelf, die ook de zeer ervaren planter van het boompje in het glazen huis is dat je al hebt gezien.
[10] Maar waarvandaan heeft hij het zaad van dit gewas gekregen?
[11] Zie, het zaad is een voortbrengsel van de hel! Op de reis die Drohuit maakte om de tempel van de stier te bezichtigen, die in een jou goedbekende kloof is opgericht, ontmoette hij een vreemd wezen dat hem het zaad gaf en hem leerde hoe het in de aarde gelegd moest worden en wat de werking van het daaruit spruitende gewas is.
[12] En Drohuit legde de korrel in de aarde en reeds binnen enkele dagen stond daar de onheilbrengende plant! Hij onderwees Agla de werking, en deze was daar zeer verheugd over. En dat is dan het ontstaan van de kleine, spitse moordwerktuigen.
[13] Hoe bevalt je deze zaak? - Ik zie, je bent weer stom van ontzetting en boosheid! Maar ik zeg tegen je: ga maar verder met me mee en je zult nog betere dingen tegenkomen!'
«« 284 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.