Fungar-Hellan en Mahal onderrichten de afvaardiging van de heren van de ertswinning. Het afwijzende besluit van deze heren met betrekking tot de bekering tot God.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 308 / 366 »»
[1] Toen de tijding van deze vernietigingsoperatie zich in de her en der verspreid liggende smelterijen de ronde deed, schrokken de werkmeesters hevig en zonden meteen afgevaardigden naar het kamp van Fungar-Hellan en lieten hem onder de gepaste eerbetuigingen vragen wat deze afschuwelijke gebeurtenis te betekenen had.
[2] En Fungar-Hellan onderwees hen over de ware God en deelde hen mee dat de hele afgoderij nu werd vernietigd omdat anders de oude, ware God Zijn reeds sinds oeroude tijden aangekondigde oordeel onvermijdelijk over alle schepselen van de aarde zou laten komen omdat alle afgoderij voor Hem, de eeuwig alleen ware God, een gruwel der gruwelen was.
[3] En pas nadat Fungar-Hellan zelf dat aan de afgevaardigden verklaard had, maande ook Mahal deze afgevaardigden tot bekering tot God, en hoe zij dat ook onder ernstige bedreiging van een onvermijdelijk gericht aan hun heren moesten verkondigen en hen ook daarbij getrouw moesten vermelden hoe zij weer genade in Gods ogen zouden vinden als zij zich tot Hem zouden wenden en hoe Hij hen van het oordeel zou verschonen.
[4] Na op deze wijze onderricht te zijn, keerden de afgevaardigden weer terug en maakten hun heren getrouw met alles bekend.
[5] Die begonnen daarop geweldig te vloeken en te schelden en zeiden: 'Kijk eens wat een grillen de hoge heren nu weer hebben! Ieder moment maken zij andere wetten en andere goden! Wat heeft deze koning het oprichten van al die tempels gekost; wat was dat in het gehele, grote rijk voor een gedoe en wat voor een wonderlijke ophef van alle kanten!
[6] Nu bestaat de hele boel alles bij alles nauwelijks tien jaar - en afgelopen is het, zeker omdat het te weinig heeft opgebracht en omdat de groten het goud en zilver dat zich gedurende die tijd in de tempels heeft opgehoopt niet langer kunnen ontberen!
[7] Nu moet de oude, nietige God weer aan de beurt komen omdat Hij geen tempels en ook geen geld verlangt, omreden dat Hij nergens en niets is! Hij heeft zelfs niet eens een goedkope afbeelding van Zichzelf nodig omdat Hij niets is, maar enkel als een God uit de lege lucht moet worden gezien!
[8] Maar let op, dit jaar worden de tempels verwoest en de oude, bedachte God weer ingevoerd; en het volgende jaar zullen dan ook weer de belastinggaarders verschijnen en wordt er in naam van de koning beslist een flinke schatting van ons geƫist!
[9] Dat is toch een waar duivelsleven op de wereld! Kunnen die grote leeglopers op aarde dan nooit eens in gelijkmatige rust en orde hun beste gebraad verorberen?! Moet er dan steeds zo'n narigheid zijn?!
[10] Nauwelijks heerst er een korte tijd rust, of in een handomdraai komt er alweer ergens een hongerige bedrieger van een profeet vandaan, voorzien van enige toverkunsten en een paar lichtekooien met gladde gezichtjes! Zo'n kerel begint dan heel brutaal op goed geluk de grote domkoppen iets voor te spelen, en die ezels dansen dan meteen naar zijn pijpen!
[11] Maar nu kunnen ze ons wat! Wij zullen niet langer meer voor dwaas spelen! Maar nog meer hebben wij lak aan het oordeel waar de nietige, oude God mee dreigt!
[12] Wij zullen dus blijven zoals wij zijn! En wie niet aan onze kant wil staan, kiest maar partij voor wie hij wil, wij bemoeien ons daar niet mee; alleen moet hij wel verdwijnen naar degenen wier partij hij kiest!'
[13] Dit besluit was de vrucht van de verkondiging van de ware God bij de vele heren van het mijnbedrijf.
[14] Welke vruchten de verdere operaties opleverden zal het vervolg laten zien.
«« 308 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.