Henochs verklaring aan Hored, Lamech, Naëhme, Ada en Zilla, Jabal en Jubal. Het vertrek naar Hanoch onder leiding van Henoch.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 33 / 366 »»
[1] Na dertig dagen liet de Heer aan Henoch weten dat Lamech in de laagte gereedgekomen was met de tweede tempel.
[2] En Henoch wist wat hij moest doen; hij riep de twee vrouwen van Lamech, Ada en Zilla, bij zich, evenals Hored met zijn vrouw Naëhme.
[3] En toen zij allen waren aangekomen in het huis van Henoch, dat nog steeds een huis van Jared was, stelde de hogepriester van de Heer de twee zonen, Jabal en Jubal voor en zei tegen hen:
[4] 'Luister naar mij in naam van de Heer en almachtige God en de allerheiligste, meest liefdevolle Vader! Zo is het en zo luidt Zijn allerheiligste wil, dat alles zich vrijwillig naar Zijn eeuwig heilige orde zal schikken.
[5] Zo dienen ook jullie je naar alles te voegen wat de Heer je nu door mijn mond laat zeggen en getrouw laat verkondigen!
[6] Dit is het wat de Heer jullie laat verkondigen: de opperpriester Lamech, die nu door de Heer in de laagvlakte van de aarde is aangesteld over het volk van de aarde, heeft jullie nodig overeenkomstig de wil van de Heer, omdat hij nu geheel uit vrije wil een volkomen dienaar van de Heer is geworden, zoals ík, door de oneindige genade en erbarming van de Heer.
[7] Op de jullie welbekende gereinigde slangenberg heeft hij de Heer voor de eerste keer gezien; op deze berg moest hij dan ook een heerlijk gedenkteken voor Hem oprichten.
[8] Dat heeft Lamech nu dan ook voltooid, en daarom zullen wij nu weer naar de vlakte afdalen en willen ons daar, net als hier, getrouw voegen naar de wil van de Heer!
[9] Heb geen vrees meer voor Lamech, die nu een leider is; want hij is zoals ik in de Heer en zal jullie met zijn liefdevolle hart opnemen en je behouden in zijn grote genade die hij door de Heer verkreeg. - Ga dus met mij in naam van de Heer op weg!
[10] Jij, Hored, bent weliswaar een op de hoogte van de morgen verwekte zoon, maar nu zul je met je vrouw naar de vlakte trekken en in het huis van Lamech zijn steun zijn in al zijn zaken, vol zorg voor het geestelijke welzijn van de arme kinderen van Kaïn door de liefde van de Heer in je!
[11] Maar als je de hoogte wilt bezoeken, zal die dag en nacht vrij toegankelijk voor je zijn; maar hier blijvend wonen zul je nooit omdat je je een vrouw uit de vlakte van de aarde hebt genomen en je zodoende blijvend daar thuishoort, en weldadig zult werken daar vanwaar je vrouw afkomstig is. Maar de kracht van de kinderen Gods zal bij je blijven tot aan het einde van je aardse leven!
[12] Vraag niet of de Heer ook in de vlakte net zo bij je zal zijn als hier op de hoogte van de kinderen Gods.
[13] Want als iemand de Heer in zijn hart boven alles liefheeft, is de Heer ook volledig bij hem; maar als hij Hem niet zodanig liefheeft, dan is de Heer ook verre van hem, ook al bevindt hij zich nog duizendmaal hoger dan wij ons nu hier boven de vlakte bevinden!
[14] Dat is nu de reden waarom de Heer dat met jou wil; al het verdere zal de Heer je iedere dag meedelen.
[15] Jullie, beide zonen, zullen goede aanwijzingen van je vader krijgen over wat jullie in de toekomst te doen staat in het huis van je vader.
[16] Jullie, vrouwen van Lamech, moeten weer zo voor hem zijn als jullie zijn geweest, - maar nu niet meer met grote vrees in je hart, maar met een hart vol grote vreugde!
[17] Jij, Naëhme moet deze nieuwe man, je door de Heer Zelf gegeven, trouw blijven en Thubalkaïn voor niets meer dan alleen als je broer beschouwen!
[18] Nu weten jullie alles wat er moet gebeuren; ga daarom onverwijld met mij op weg!
[19] Ditmaal echter zul jij, mijn kleinzoon Lamech, ook met mij meegaan; maar je vrouw blijft thuis bij Jared en Methusalah!
[20] Volg me dan ook zoals jullie nu hier zijn; en niemand van jullie zal iets met zich meenemen! - Zo wil de Heer het. Amen.'
[21] Hierop verliet Henoch het ouderlijke huis, zegende de hoogte en ook de vlakte, evenals de weg daarheen en trok toen met de geroepenen naar de vlakte.
[22] En de geroepenen volgden hem zoals de lammeren hun herder.
«« 33 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.