Lamech holt de zijnen tegemoet, Henoch volgt hem. De drievoudig profetische betekenis van deze handeling van Henoch. Echte profetie en de vrijheid van de mens.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 36 / 366 »»
[1] Toen Lamech dat van Henoch had gehoord, was het helemaal met hem gedaan; hij uitte een vreugdekreet en liep met open armen de zijnen tegemoet.
[2] En de niet meer zo jonge Henoch moest zijn benen extra snel bewegen om Lamech te kunnen begeleiden over het tot zijn geluk slechts korte stukje weg.
[3] Het klinkt wel enigszins merkwaardig dat hier Henoch hard met Lamech meegelopen is, maar dit verschijnsel is niet zo zinloos als iemand wellicht denkt, want het had een drievoudige profetische betekenis.
[4] De eerste is: om de leiders daarmee aan te geven dat zij de vorderingen van hun jongeren niet moeten afremmen door hen tegen te houden en te aarzelen en door schoolmeesterachtige pedanterie zelfs de beste geest te doden. Maar ze moeten de geesteskracht van de jongeren altijd volgen, en wel zodanig dat zij met de snelle snel gaan, met de vrije vrij zijn, met de sterke sterk, met de zwakke geduldig, de talmende met zich - namelijk met de leider - meetrekken en de vreesachtige moed inboezemen!
[5] De tweede bedoeling is: de laagte trekt, ofwel de wereld trekt door haar snelle industriƫle voortgang het geestelijke mee in een des te sneller verval; want het geestelijke wordt in de wereld door de materie gedragen en is er om de gevangen materie te verlossen, zoals die van de geestelijke Henoch nu in de laagte was om de materiƫle Lamech te verlossen en hem opnieuw te verbinden met de zijnen; diepzinniger gezegd: met zijn verhoogde en gereinigde begeerten.
[6] De derde betekenis is en was de profetische: namelijk dat de kinderen van de hoogte zich binnen korte tijd met gezwinde pas naar de laagte hebben begeven en daar ook hun begeerten vrij spel hebben gelaten; want als wijzen en filosofen daalden zij af en gaven zich toen als filosofen al gauw aan alle soorten uitspattingen over.
[7] Dat zijn dus de drie profetische betekenissen van het snelle meelopen van Henoch.
[8] 'Maar', zal iemand zeggen, 'als het zo is dat de profeten altijd door al hun doen, handelen en spreken voor de toekomst bepalen wat er moet gebeuren en meestal gebeurt, dan zijn de mensen op de aardbol in geestelijk opzicht immers in het geheel niet vrij en moeten dus zo handelen als de profeten over hen hebben geprofeteerd! En dus moesten de kinderen van de hoogte in de laagte vallen, omdat Henoch dat reeds van tevoren door zijn meelopen had aangeduid!
[9] Maar als dat zo is, hoe kunnen de mensen dan worden gestraft en getuchtigd, terwijl zij toch moesten doen wat de profetie over hen had aangegeven?'
[10] Ik zeg echter: als dat zo was, dan zou het inderdaad treurig zijn een levend schepsel te zijn. Maar het is heel anders en de profeten geven slechts de noodwendige gevolgen aan die uit een handeling van de mens te zijner tijd even zeker zullen voortkomen, als er uit de een of andere graankorrel die iemand in de aarde legt, ook heel zeker op een bepaalde tijd een vrucht ontstaat die met de zaadkorrel overeenstemt. Daarom denk Ik dat het helemaal niet zo erg is als Ik juist door de profeten aan de mensen laat zien wat voor vruchten of noodwendige gevolgen er in hun handelingen zijn gelegen?!
[11] Is het dan zo erg als de landman van tevoren weet dat hij uit de tarwekorrel enkel weer een tarwekorrel kan oogsten, maar uit het zaad van onkruid niets dan alleen weer onkruid?!
[12] En als de mens dat goedvindt, waarom zou het dan niet goed voor hem zijn om door de mond van de profeten te horen welke vruchten uit zijn handelingen voortkomen, en altijd zullen moeten voortkomen op grond van Mijn eeuwige, onveranderlijke orde, wanneer de mens die handelingen telkens weer verricht en ze niet verandert?!
[13] Verandert echter de mens zijn handelingen, dan zullen er ook andere vruchten tevoorschijn komen, en iedere profeet voegt dat er altijd aan toe; want wat een echte profeet spreekt en hoe hij handelt, verbindt hij immers altijd aan bepaalde voorwaarden.
[14] Bijgevolg wordt er door de profeten absoluut geen afbreuk gedaan aan de vrijheid van de mensen; die wordt alleen maar buitengewoon begunstigd omdat de mens daardoor zijn handelingen leert kennen en ze dan pas geheel vrij kan uitoefenen, omdat hij zeker weet welke vruchten zij hem zullen dragen, goede of boze!
[15] Zo is er in de snelle loop van Henoch ook slechts een voorwaarde gelegen, waarover wij hem zelf zullen horen spreken bij de volgende gelegenheid.
[16] Kijk hoe beiden zich gedragen, nu ze bij de familie zijn aangekomen!
«« 36 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.