Koning Lamech en Henoch in gesprek over de wijze Spreker en de inwijding van de tempel op de berg. De geestelijke betekenis van de tempel. Koning Lamech nodigt de wijze Man uit voor de inwijding van de tempel.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 49 / 366 »»
[1] Nu had ook Lamech het gesprek gehoord tussen de beiden aan de andere tafel en daarom wendde hij zich tot Henoch en vroeg hem:
[2] 'Luister, broeder in de Heer, die man is voor een gewoon mens toch een beetje te wijs, dat wil zeggen, voor een mens in deze vlakte en dit laagland.
[3] Hij is vast en zeker ook van boven afkomstig, misschien door de Heer naar mij of naar mijn volk ontboden als een leraar in de hogere en diepere levenswijsheid!
[4] Daar hij zelf al van een eventuele uitnodiging voor de inwijding van de tempel op de berg heeft gesproken, lijkt het me toch wel zeer passend dat ik nu naar hem toe ga om hem zelf beleefd uit te nodigen! Denk je niet dat dat zo hoort?'
[5] En daarop antwoordde Henoch aan Lamech: 'Mijn geliefde broeder, - ga nu heen en volg je hart: want nu is de tijd gekomen!
[6] Bij de wijding van de tempel moet deze Wijze immers aanwezig zijn; want de tempel op de berg betekent toch de wijsheid van de Heer, die Hij ons vanuit Zijn grote liefde en erbarming heeft gegeven, en daarom moet deze tempel immers ook met de goddelijke wijsheid in ons midden alsook in ons innerlijk worden ingewijd!
[7] De tempel in de gereinigde laagte is aan de liefde en erbarming van de Heer gewijd en is net zo toebereid als het hart in de mens, dat voordien een poel van al het vuil en ongedierte was. In deze beerput moest de vleselijke liefde worden gedood (zie de geschiedenis van de hofdames met de bode Kisehel!), dan pas moesten door sterke, hete winden alle moerasgebieden worden uitgedroogd, vervolgens de grond worden geëffend en de aarde moest door een hevig vuur zoals de voormalige zinnelijke hofdames tot zuiver goud worden omgevormd, en er moesten fijn bewerkte stenen worden aangevoerd voor de bouw van de tempel, dus een geheel nieuw materiaal, dat stevig is en duurzaam, niet zoals vermolmd hout en vuil als het stinkende slijk uit de poelen.
[8] Zie, zo is de innerlijke tempel van God in het hart van de mens door de tempel in de vlakte uitgebeeld en door God Zelf gewijd.
[9] De Heer heeft je daarna ook opgedragen een tempel op de gereinigde berg te bouwen.
[10] Die tempel echter moet een beeld zijn van jullie wijsheid en alles wat daarvoor vereist is.
[11] En zo moeten ook bij de inwijding daarvan die mensen aanwezig zijn die de Heer voor dat doel met grote wijsheid uit Zichzelf heeft toegerust.
[12] En die Man is een waarachtige wijze vanuit God; ga daarom naar Hem toe en nodig Hem uit voor de inwijding van de tempel op de berg!
[13] Maar je moet daar niemand anders meer uitnodigen; maar wanneer die Man nog iemand mee wil nemen, dan moet ieder die Hij zal meenemen, door jou als volstrekt uitgenodigd beschouwd worden!
[14] Want de wijsheid is het licht van de liefde, en de uitstraling van dit licht is werkelijke, eeuwige waarheid. Ga daarom nu naar Hem toe en volg je hart! Amen.'
[15] En Lamech was na deze woorden van Henoch als het ware in één sprong bij de wijze Man en nodigde Hem uit voor de komende wijding van de tempel op de berg.
[16] En daarop zei de Man tegen Lamech: 'Vriend en broeder, omdat je Mij hebt uitgenodigd zal Ik ook komen, wees daar geheel van verzekerd; en wie Ik meeneem, moet je aannemen!
[17] Want Ik ga voort op voor jou ondoorgrondelijke wegen van eeuwige wijsheid in God; daarom is ook een ieder die door deze wijsheid wordt gegrepen een dienaar van de wijsheid uit God, en je zult eeuwig zijn broeder zijn!
[18] Ga nu heen en bericht dit aan Henoch, hij zal je meteen begrijpen!
[19] Sta nu allen op, opdat de tempel nog gedurende de dag op aarde ingewijd zal worden! Amen.'
«« 49 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.