De woorden van de Wijze over het doel van de tempelwijding. Het hele volk wordt uitgenodigd.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 50 / 366 »»
[1] Toen nu Lamech deze woorden had gehoord, groette hij vol eerbied de Spreker en ging onmiddellijk naar Henoch.
[2] Daar aangekomen deelde hij hem mee wat hij van de wijze Spreker had vernomen.
[3] Deze woorden verblijden alle gasten aan de hoofdtafel, en Henoch zei daarop vriendelijk tegen Lamech:
[4] 'Zorg dan dat wij opstaan, opdat de dag niet eindigt voordat wij in naam van de Heer de tempel van de wijsheid hebben ingewijd!'
[5] En Lamech kondigde dit meteen aan vanaf de troon die hij had bestegen en iedereen stond op.
[6] Maar nu maakten de mensen aan de tafel ook aanstalten om mee te gaan, en dat maakte Lamech enigszins verlegen; maar de wijze Spreker ging naar Lamech toe en zei tegen hem:
[7] 'Bekommert het je dan als de kinderen ook de weg van de wijsheid willen bewandelen? Ik ben van mening dat wij niemand moeten weren die ons op de weg van Gods gerechtigheid wil volgen.
[8] Want hetgeen de komende tempelwijding symbolisch voorstelt, moet van tevoren door ons en door het volk levend in de geest plaatsvinden.
[9] Voordat de dode tempel door jou wordt ingewijd, moeten eerst de vele tempels van Gods geest in onze broeders en zusters, namelijk hun harten, ingewijd worden! Zie, daar gaat het om, en anders heeft de tempelwijding geen zin!
[10] Maar als je het volk thuis wilt laten en zonder hen de tempel wilt wijden, zeg Me dan, voor wie is dan de tempel gewijd?
[11] Wil je als een onheilige tegenover God - voor Hem, de enige Heilige - de tempel heiligen?
[12] Dat kan toch niet, omdat immers alleen de heilige, maar niet de onheilige iets kan heiligen!
[13] God zorgt alleen voor het volk, en niet voor de tempel, en Hij liet vanwege het volk de tempel door jou bouwen, en het is niet zo dat Hij het volk ooit heeft geschapen vanwege deze tempel, die eerst nog ingewijd moet worden!
[14] En daarom is bij de aanstaande handeling alleen het volk, en niet de tempel de hoofdzaak en het volk moet daarom noodzakelijkerwijs aanwezig zijn!
[15] Want wanneer dat niet het geval zal zijn, dan zal de Heer voor Zichzelf de levende tempels in het volk wel inwijden, maar de dode tempel op de berg zal Hij zijn heiliging onthouden en de berg weer tot een woonplaats van slangen en adders maken!
[16] Nodig dus het volk daartoe uit en zend herauten uit in de hele stad; want Ik heb je immers eerder gezegd dat je diegenen moet toestaan mee te gaan die Ik mee zal willen nemen.
[17] Zie, wie Ik wil meenemen is het volk! En wees dus niet meer bezorgd; want alleen de wijsheid van de Heer in de mens kent de juiste wegen van de Heer!'
[18] Deze woorden brachten Lamech geheel van zijn stuk; want aan zijn verbazing over de hoge wijsheid van deze mens kwam maar geen einde.
[19] Hij liep daarom onmiddellijk naar zijn dienaren en joeg hen als het ware de hele grote stad in om het volk uit te nodigen voor de tempelwijding op de berg.
[20] Toen hij eveneens met zeer snelle tred de grote zaal weer binnenkwam, ging Henoch hem tegemoet en zei tegen hem:
[21] 'Maar broeder Lamech, waarom heb je mij niet om raad gevraagd of je moet doen wat de wijze Spreker je heeft aangeraden, daar ben ik toch immers voor?'
[22] Daar werd Lamech een beetje verlegen van - want hij wist niet dat Henoch hem alleen maar op de proef stelde - en hij zei daarom tegen Henoch: 'Broeder Henoch, ik was te verrast door de grote wijsheid van de Man en ook overtuigd van de grote en diepe waarheid die in zijn woorden lag, en kon daarom niet anders dan ernaar handelen!'
[23] En Henoch omarmde Lamech en zei toen tegen hem: 'Je hebt volkomen juist gehandeld! Laat ons daarom ook snel vertrekken, opdat wij vóór zonsondergang nog de heilige handeling voltrekken; het geschiede in de naam van de Heer! Amen.'
«« 50 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.