Henochs gesprek met koning Lamech over de waarheid. Over gehoorzaamheid en de orde van het hart. Het volk gaat naar de tempel op de berg.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 51 / 366 »»
[1] En in de gauwigheid vroeg Lamech nog aan Henoch in welke volgorde de stoet naar de berg moest plaatsvinden.
[2] Henoch antwoordde Lamech met de volgende woorden: 'Broeder Lamech, zie, ik zou het je wel kunnen zeggen, maar het is mij en de Heer liever en aangenamer als je dat in jezelf vindt of je door de wijze Man laat inlichten en je de juiste volgorde door hem duidelijk laat maken!
[3] En het zal des te waardevoller zijn wanneer je het geheel in jouw eigen hart gevonden zult hebben of het toch tenminste door je wijzen te weten komt, welke je nader staan dan ik, - en heel in het bijzonder de wijze Man die onvergelijkbaar veel dichter bij je staat dan ik!'
[4] Maar Lamech antwoordde Henoch: 'Maar broeder Henoch, de waarheid blijft toch de waarheid en het zal toch geen verschil maken uit welke mond zij komt?! Als je mij dus hetzelfde antwoord kunt geven als de wijze Man, zie ik werkelijk niet in waarom nu juist diezelfde waarheid uit de mond van de wijze Man beter zou zijn dan wanneer ze uit jouw mond komt!'
[5] En Henoch antwoordde hem: 'De mens doorziet niet alles in een oogopslag; daarom moet je je ook niet verwonderen wanneer je zo menige zaak niet begrijpt; maar ga nu maar en volg mijn raad op en je zult op het juiste tijdstip ook het inzicht krijgen waardoor je zult beseffen waarom men een nabij staande spreker gemakkelijker verstaat dan een die vanaf een afstand spreekt!'
[6] En Lamech antwoordde Henoch: 'Geliefde broeder, je woorden klinken weliswaar enigszins raadselachtig en laten mij in hun diepste grond iets groots vermoeden; maar desondanks blijf ik bij mijn principe, dat de waarheid steeds onveranderd de waarheid blijft, ongeacht uit welke mond ze komt!
[7] Wanneer bijvoorbeeld jij, ik, Naëhme, de wijze Man en zelfs de slang zeggen moeten: -God is de Heer van hemel en aarde!', zal dat dan niet uit iedere mond een en dezelfde waarheid zijn?'
[8] En daarop zei Henoch tegen Lamech: -Broeder, ik zeg je, laat je niet in met zulke verstandelijke overwegingen, waaruit weinig goede vruchten kunnen voortkomen!
[9] Gehoorzaamheid in redelijke dingen is beter dan het meest scherpzinnige geredeneer. Daarom doe je er beter aan als je nu doet wat á je heb aangeraden, dan nog zo scherpzinnig na te denken!
[10] Maar als je al met mij scherpzinnig van gedachten zou willen wisselen, dan zeg ik je bij voorbaat: je zult het niet van mij winnen!
[11] Want zolang jij niet weet waarom een steen hard en zwaar is, en niet weet vanwaar de winden komen en je hun vaderland niet kent, en vanwaar de zee haar voedsel krijgt en ook de aarde, en je ook de wegen niet weet om de bronnen in de aarde te onderzoeken, en niet de geboorteplaats van het vuur kent, en de taal der dieren en planten niet begrijpt en zo nog veel meer wat je nog vreemder is dan de afgrond van de grote zee, laat ook zolang al die verstandelijke overwegingen achterwege; want het zal je niets opleveren omdat dat alleen een zaak van de Heer is en Hij het geven kan aan wie Hij wil!
[12] Volg me daarom en doe wat ik je heb aangeraden; want alleen op de weg van de gehoorzaamheid, die een ware vrucht van de deemoed is, kun je tot de ware, innerlijke wijsheid van God in jezelf geraken!
[13] Maar wanneer je je ten overstaan van mensen rechtvaardigt, dan zoek je hun lof; ik zeg je echter dat dat vruchteloos, zoals ook de lof van de mensen onbeduidend is.
[14] Wil je echter God behagen, dan moet je je zo diep mogelijk deemoedigen voor Hem; daardoor zul je Hem de hoogste lof brengen, en Hij zal je liefhebben met Zijn goddelijke volheid!
[15] Zie, de juiste wijsheid is dat wij God liefhebben boven alles! Ga dus en handel volgens mijn woorden! Amen.'
[16] Nu zag Lamech de macht van Henoch in en volgde deemoedig de raad van Henoch op, ging direct naar de wijze Man en vroeg hem volgens welke orde de tocht naar de berg moest geschieden!
[17] En de Man zei tegen hem: 'Luister, broeder, de beste orde in Gods ogen is de orde van het hart! In die orde moet je ook met ons allen de berg op gaan!
[18] Iedere andere orde is slechts een uiterlijke rangorde, die in Gods ogen een gruwel is. Kijk eens hoe God de planten en het gras op het veld ordent, daar kun je duidelijk uit opmaken welke orde voor God het aangenaamst is!
[19] Maak daarom geen onderscheid in de stoet, dan zal de Heer met jou zijn! Dat is Mijn raad; maar als je een betere hebt, volg die dan!'
[20] Hierop zei Lamech niets meer, maar kondigde meteen het vrije vertrek naar de berg aan; en allen stonden op en trokken in een bonte stoet de berg op.
«« 51 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.