Henochs wijze levenservaringen betreffende de vleselijke en de wereldse liefde van de mensen.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 95 / 366 »»
[1] Nu Lamech deze aangename opdracht van Henoch had vernomen, richtte hij zich op in zijn gemoed en zei:
[2] O geliefde broeder, ik wil ook graag spreken zolang mijn keel en mijn tong tot een woord in staat zijn; maar de wonderbaarlijke grootsheid en onbegrijpelijke pracht van deze plaats verlamt het hele spraakvermogen van een arme zondaar zoals ik, en zo wordt het spreken een bittere zaak als de spraakwerktuigen de dienst weigeren! Daarom zou ik je willen vragen of jij hier een toespraak zou willen houden, opdat ik daardoor gesticht word!
[3] Over de dwaasheid van de mensen denk ik genoeg gezegd te hebben; maar als er ook iets te zeggen valt dat hen tot lof strekt, open dan je mond om dat te verkondigen en maak daarmee mijn smadelijke woorden weer goed!
[4] Ik heb echter vanuit mijn ervaring gesproken, en het is beslist zo als ik met mijn weinige woorden heb beschreven; maar jij, broeder, zult zeker een andere ervaring hebben op de hoogte dan ik kan hebben in de zondige laagte, en daarom zul je ook beter dan ik in staat zijn een gerecht oordeel over de mensheid te vellen, en daarom vraag ik je om nu in mijn plaats te spreken!'
[5] En Henoch reikte Lamech de hand en zei: 'Broeder, het is waar wat onze ervaringen betreft, jij hebt in jouw laagte beslist heel andere ervaringen opgedaan dan ik op mijn hoogte; maar desondanks heb je zowel voor de laagte als ook voor de hoogte in het algemeen juist gesproken, - want ook hier telt in het algemeen het vlees meer dan de Heer Zelfl
[6] Ja, als iemand je zou vragen: `Broeder, of zuster, wat bemin je en acht je meer: het vlees of God, jouw Heer, Schepper en Vader?', dan zal hij je meteen zeggen: Wat is dat voor een ontstellende vraag?! Wie zal ooit het vlees meer liefhebben dan dat hij God liefheeft?! Neen, wat een gedachte, zo'n vraag is immers al een zonde waarvoor de aarde tot in haar binnenste kern beeft!'
[7] Let echter op zijn daden, op zijn leven, en dan zal zeer spoedig blijken dat hij met het grootste plezier van de wereld over totaal verachtelijk waardeloze, wereldse en het vlees bekorende dingen hele dagen, weken, maanden en jaren zal praten!
[8] Maar begin je met hem heel ernstig over God en over zuiver geestelijk-levende dingen te spreken, dan zal hij heel verbijsterd, treurig en bovendien nog uiterst dom kijken, en je zult na een uur zien dat hij een heel lang, verveeld gezicht zal trekken dat hoogst nadrukkelijk tegen je zal zeggen:
[9] `Vriend, je bent een ontzettend saai mens! Spreek over iets anders, want van dergelijke hoge dingen heb ik geen verstand! En omdat ik die niet begrijp, wekken zij alleen maar verveling, innerlijke wrevel en de spoedig daarop volgende slaperigheid bij mij op! Spreek over een kat, over een vogel, over een mooie dochter (of over een mooie jongeman), en ik zal dagenlang met gespannen aandacht naar je luisteren; maar bespaar me zulke hoge goddelijke dingen, omdat ik daar geen verstand van heb!'
[10] Zie, dat zal zo'n godvrezende persoon je wel niet in je gezicht zeggen; maar zijn gedrag, zijn gezicht en zijn gebaren zullen je dat heftiger in je gezicht schreeuwen dan het brullen van een hongerige leeuw!
[11] Daarom moet je voorlopig het onderscheid tussen jouw en mijn ervaringen niet zo groot maken en de hoogte tamelijk gelijkstellen aan de laagte en hier zonder schroom spreken, in het bijzonder wanneer spoedig Muthaël bij ons zal komen met een bepaalde bedoeling.
[12] Nu echter zullen wij door de grot lopen en vandaar in de richting van de morgen gaan; daar zul je Gods heerlijke inrichting zien!
[13] Maar zoals gezegd: wanneer daar Muthaël bij ons zal zijn, zal ik hem naar jou verwijzen en jij zult de juiste woorden vinden om met hem te praten! - En zo geschiede het in naam van de Heer! Amen.'
«« 95 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.